Home / Objectius que pretén assolir l'equipament
  • Informar al barri de les diverses activitats i serveis que s’ofereixen al barri, al districte i a la ciutat.
  • Promoure la xarxa associativa per crear sinergies que reforcin els canvis cap a una societat igualitària, diversa i solidària.
  • Afavorir un lloc de creació, participació ciutadana, formació, solidaritat, de diàleg (intergeneracional, intercultural,...) i cohesió social.
  • Donar respostes a les necessitats i les demandes dels veïns i les veïnes del barri, de manera inclusiva i participativa. 
  • Aconseguir ser un punt de trobada i de referència de l’activitat veïnal i comunitària, com a instrument bàsic de la vida associativa del barri, i en un marc de convivència, respecte i acollida.
  • Impulsar la creació de noves entitats a partir del nostre acompanyament i orientació.
  • Donar suport a les iniciatives i accions que promoguin les entitats, així com al seu treball intern per tal que desenvolupin i consolidin la seva acció social.
  • Promoure el voluntariat i la participació a les activitats programades des de les entitats.
  • Fomentar una participació activa en la gestió i en la execució del projecte del casal de barri.
  • Complementar i donar suport als programes municipals de serveis a les persones, de promoció i participació en la relació amb el territori i el teixit social i associatiu.

Casal de Barri de Vallbona

Vallbona (Nou Barris) | Adreça: C/ Oristà, 8-10 | Tlf: 933509381