Home / Rec Comtal Comunitari

El Rec Comtal es mou

Projecte comunitari al Rec Comtal per educació en valors, història, protecció mediambiental, etc.

El Rec Comtal es mou! dinamitza la zona del Rec Comtal com un espai públic i de convivència amb un programa d’activitats  en relació als objectius següents:

1.Protecció mediambiental
2. Recuperació de la memòria històrica
3. Educació en valors i cohesió social
4. Participació veïnal
5. Economia social
 

Més informació de totes les activitats a:

https://www.facebook.com/reccomtal/?locale=es_ES

https://www.instagram.com/reccomtal/?hl=es

Casal de Barri de Vallbona

Vallbona (Nou Barris) | Adreça: C/ Oristà, 8-10 | Tlf: 933509381