La música al carrer forma part del patrimoni cultural i del paisatge urbà de la ciutat.

La música al carrer forma part del patrimoni cultural i del paisatge urbà de la ciutat.

El projecte Música al carrer, emmarcat dins del programa Cultura Viva de l’Institut de Cultura de Barcelona, vol ordenar, coordinar i impulsar la música que es toca al carrer per apropar-la a tota la ciutadania, tot garantint la convivència entre artistes, veïnes i passejants.

El projecte Música al carrer estava funcionant amb normalitat a Ciutat Vella amb 18 punts en actiu des de 2004. Però durant el 2022 la xarxa s'ampliarà fins a la cinquantenadescongestionant el centre de la ciutat, augmentant el número de músics acreditats i fomentant el desenvolupament de la cultura al carrer. 

Un creixement gradual per tota la ciutat

Durant el mes de juny s’han sumat 14 punts diferents a 5 districtes de la ciutat: Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris i Sant Andreu. L’Eixample és qui sumarà més punts, en llocs emblemàtics com el Mercat de Sant Antoni i la Sagrada Família, que conviuran amb d’altres també molt significats com són la Plaça de la Bella Dorita, la Plaça Molina, el Passeig Verdum o el Carrer Gran de Sant Andreu.

A continuació podeu consultar tots els punts nous dels que gaudir:

 • Eixample > Mercat de Sant Antoni
 • Eixample > Sagrada Família
 • Eixample > Avinguda Gaudí
 • Eixample > Passeig de Sant Joan
 • Sants - Montjuïc > Placeta de Ramon Torres Casanova
 • Sants - Montjuïc > Carrer del Callao
 • Sants - Montjuïc > Carrer de la Creu Coberta
 • Sants - Montjuïc > Plaça de la Bella Dorita
 • Sarrià - Sant Gervasi > Plaça Molina
 • Sarrià - Sant Gervasi > Plaça de la Bonanova
 • Nou Barris > Plaça de Can Basté
 • Nou Barris > Passeig de Verdum
 • Sant Andreu > Plaça del Comerç
 • Sant Andreu > Carrer Gran de Sant Andreu

Durant el 2023 la xarxa s’ampliarà fins a prop dels 50 punts de música, distribuïts per tota la ciutat i en els deu districtes amb que es divideix la metròpolis. Tan la selecció dels punts com la implementació del projecte s’ha dut a terme en col·laboració entre la coordinació del programa (ICUB), els diferents districtes i el departament d’Ecologia Urbana de la ciutat.

‘Música al carrer’, un dret cultural

L'ampliació d'aquest circuit s'emmarca en el desplegament del Pla de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, presentat ara fa un any. En concret, és un dels punts inclosos dins de la mesura Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer. La nova mesura neix de la defensa de l’espai públic com a un dels escenaris principals de la vida cultural de la ciutat. Un espai òptim per garantir l’accés a la cultura i afavorir la participació cultural de manera sostenible, atenent necessitats i realitats molt diverses i fent compatibles aquests usos amb la convivència veïnal.  

La música al carrer forma part del patrimoni cultural i del paisatge urbà de la ciutat. Les seves cançons i melodies acompanyen sovint els carrers, les rambles, les places i els passadissos del metro de Barcelona, dinamitzant l’espai públic de la ciutat i fent més agradable la passejada a les persones que hi transiten. 

La seva regulació permet tenir una visió integral de l'activitat i mediar entre els interessos dels diferents agents que hi intervenen (des dels músics fins les veïnes, passant per comerciants, districtes i guàrdia urbana). També permet protegir l'ofici de músic al carrer, evitant el caos i la repressió de l’activitat no reglada, i alhora recuperar els espais públics per a usos culturals

El projecte, per tant, dignifica la música al carrer i atorga als músics el màxim reconeixement, convivint amb harmonia amb altres usos de l’espai públic. 

Visiteu el web propi de Música al carrer