Pla per un model educatiu més equitatiu, inclusiu i personalitzat

El pla “Xarxes pel canvi”, impulsat el 2017, va evidenciar la necessitat d’un canvi de model educatiu, orientat cap a un format més equitatiu, inclusiu, personalitzat i competent. Ara, el nou Pla d’accions per a la transformació educativa dibuixa un escenari de cara als propers deu anys per garantir que tots els nens i les nenes assoleixin un nivell excel·lent de competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria.

12/11/2021 18:53 h

Ajuntament de Barcelona

El pla, impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona i pensat de forma dinàmica i col·laborativa amb una taula de seguiment plural, segueix el que estableix el punt 5 dels objectius de desenvolupament sostensible (ODS) de l’ONU, que marca com a prioritari “garantir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”.

Per caminar en aquesta direcció, fixa vuit eixos que permetran avaluar, compartir o aplicar modificacions.

  • La plena capacitació dels equips directius i docents: xarxes d’aprenentatge, mentories i propostes formatives.
  • L’adequació dels equipaments educatius per a la transformació educativa.
  • L’acceleració digital.
  • Programes innovadors per a l’aprenentatge competencial connectat amb l’entorn.
  • L’equitat educativa.
  • L’impuls a l’educació inclusiva.
  • Equips humans més adaptats als projectes educatius i incorporació de nous perfils socioeducatius.
  • L’entorn i les activitats extraescolars.

Focus en l’educació secundària obligatòria

Tractar de garantir o facilitar l’aprenentatge més enllà dels 16 anys té molt a veure amb la vinculació construïda amb el centre educatiu, així com amb l’orientació donada a l’alumnat durant tot aquest temps.

Per això, el pla pretén assolir una educació competencial vinculada a la realitat i que promogui l’empoderament, l’autonomia i la consciència que el que s’aprèn té un sentit per a la vida.

L’objectiu és plantejar aprenentatges profunds i duradors que permetin desenvolupar projectes de vida de més qualitat i equitat.

 

 

 

 

Etiquetes associades a la notícia