Aturats el 93% dels desnonaments a la ciutat des de l’inici de l’any

Entre el 18 de gener i el 28 de febrer, a Barcelona s’han suspès nou de cada deu desnonaments previstos de famílies en situació de vulnerabilitat gràcies a la moratòria estatal de desnonaments, a la resta d’eines normatives i de negociació dels serveis d’habitatge municipals i a la tasca dels moviments veïnals.

26/03/2021 13:18 h

Ajuntament de Barcelona

 

Un total de 418 desnonaments aturats

La unitat antidesnonaments municipal ha treballat en 450 processos de desallotjament, que han afectat 1.592 persones, un 37% de les quals eren menors d’edat. De les 418 ordres aturades, en un 77% dels casos s’ha arribat a un acord entre les parts, com el pagament de quotes de lloguer o la pròrroga del desallotjament per gestionar l’entrada de l’habitatge a la Borsa de Lloguer Assequible o a altres recursos habitacionals, entre d’altres.

En la meitat de casos aturats el propietari és un gran tenidor, fet que demostra la importància de disposar d’eines legals que els obliguin a corresponsabilitzar-se per trobar solucions habitacionals i garantir el dret a l’habitatge de moltes famílies. Amb aquests mecanismes també s’alliberarien recursos humans i econòmics públics, que es podrien destinar a arribar a acords amb petits propietaris.

Mediació i acords per evitar desnonaments

La moratòria estatal actua com a incentiu perquè els petits propietaris arribin a acords, ja que permet guanyar temps perquè els equips de professionals trobin una solució adequada i evita a la família passar pel trauma del desnonament. La consecució d’acords és, precisament, una de les causes principals de la suspensió de desnonaments, fet que reforça la necessitat d’instituir la mediació obligatòria per tal de continuar evitant desallotjaments i arribar a solucions beneficioses per a totes les parts.

Per tot això, s’ha fet arribar al Govern central una proposta de llei d’habitatge, amb l’objectiu de mantenir i ampliar les garanties que la moratòria actual ofereix a les famílies en situació de vulnerabilitat, a més d’allargar-ne la vigència fins a l’entrada en vigor de la nova legislació en matèria d’habitatge.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades