Cap infant sense estiu amb els casals Baobab

Avui comencen els casals urbans Baobab, organitzats per l’Institut Municipal d’Educació en el marc del Pla de barris, en onze barris d’atenció prioritària i amb un total de 1.161 infants d’entre 4 i 12 anys. Enguany l’oferta de places s’ha ampliat més enllà de les 1.000 previstes inicialment per poder inscriure-hi els infants que eren a la llista d’espera, la qual cosa significa un 62% més que durant l’estiu del 2019. Per aconseguir aquesta ampliació i amb les noves mesures de seguretat sanitària, s’ha incrementat la inversió en un 43,14%, de manera que es passa dels 349.956,5 euros previstos a 500.959,32 euros.

03/08/2020 15:18 h

Ajuntament de Barcelona

Els barris on comencen avui els casals Baobab són el Raval sud i Gòtic sud, la Marina de Port, la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, la Trinitat Nova, Baró de Viver, el Bon Pastor, la Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau. Els deu casals són gratuïts, es fan en instal·lacions escolars dels barris en horari de matí i tarda, inclouen el servei de menjador i es distribueixen en dos torns al llarg del mes.

Amb el reforç que s’ha fet aquest any del programa Baobab:

  • s’ha pogut facilitar la inscripció a tots els infants,
  • s’ha arribat a dos barris més (el Raval sud i el Gòtic sud),
  • les activitats inclouen continguts de competències bàsiques,
  • es potencia l’acompanyament emocional amb l’objectiu de pal·liar els dèficits escolars i emocionals d’aquests mesos.

Aquest reforç forma part del pla 100% Estiu, el pla extraordinari d’activitats d’estiu per a infants, adolescents i joves amb la finalitat de donar resposta als impactes que la crisi de la covid-19 ha provocat en els infants, singularment en els dels barris d’acció prioritària emmarcats en el Pla de barris.

El programa Baobab va néixer a l’estiu del 2016 amb l’objectiu d’ajudar a compensar desigualtats educatives a la ciutat, afavorir que tots els infants tinguessin accés al lleure educatiu, especialment a l’estiu, i compensar les desigualtats territorials en l’oferta i el teixit associatiu educatiu. Per això s’organitza en barris on no hi ha aquest tipus d’oferta a l’agost. A més, la iniciativa pretén fomentar els vincles entre els infants i les seves famílies amb els esplais, caus i entitats de lleure educatiu del territori durant la resta de l’any.

Monitors i monitores 

Es treballa perquè la majoria dels monitors i monitores i els equips directius dels casals siguin dels mateixos barris i estiguin vinculats durant tot l’any a l’associacionisme educatiu (esplais i caus). Aquest any, 7 de cada 10 monitors i monitores (el 68% de les 115 persones que hi treballen) són joves del mateix barri o territori, i 18 d’elles són vetlladores que atenen infants amb necessitats educatives.

A més, han rebut formació i disposen de nous materials d’acompanyament emocional i materials educatius per introduir de manera lúdica continguts escolars a les activitats dels casals. Enguany tenen el suport i els recursos pedagògics i emocionals que ofereixen les guies El lleure educatiu d’estiu a la ciutat de Barcelona: Guia de suport i orientacions pedagògiques i Recomanacions i recursos per a la gestió i l’acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure durant la covid-19. Totes dues les ha promogut l’Ajuntament de Barcelona, i es tracta d’uns materials que s’han treballat amb la Universitat de Girona i amb el Col·legi de Psicologia de Catalunya.

Etiquetes associades a la notícia