Compra de vuit cases del nucli antic de Sant Andreu per evitar l’expulsió del veïnat

L’adquisició de les vuit cases del carrer de Pons i Gallarza, al barri de Sant Andreu, s’ha fet exercint el dret de tempteig i retracte per evitar un altre episodi d’especulació per part d’un fons voltor a la ciutat. Amb aquest projecte innovador de masoveria urbana s’evitarà l’expulsió de les set famílies que hi viuen i s’ampliarà el parc d’habitatge públic de lloguer de la ciutat.

06/06/2020 12:35 h

Ajuntament de Barcelona

Les cases del carrer de Pons i Gallarza estan situades entre els números 105 i 117, i a la cantonada del carrer de Renart, 51, formen un conjunt edificat al nucli antic del barri de Sant Andreu, qualificat urbanísticament com a zona de conservació de l’estructura urbana edificatòria.

L’Ajuntament ha adquirit els vuit edificis a la societat Vermota, SL, per 745.000 euros, i a aquest preu cal afegir els costos de les obres de conservació, aproximadament 290.000 euros. Els habitatges passaran a formar part del parc públic d’habitatge de la ciutat.

Amb aquesta adquisició es dona resposta a la reivindicació dels veïns i les veïnes del barri, que fa més de dos anys van aixecar la veu d’alarma quan es van assabentar de la compra de les cases per un fons inversor, pel perill d’expulsió que suposava per a les set famílies que hi viuen i també per protegir el nucli antic de Sant Andreu d’un altre episodi d’especulació.

Model pioner de masoveria urbana mixta

Aquest és el primer projecte de masoveria urbana mixta del parc d’habitatge de lloguer públic. La masoveria urbana és un contracte amb el qual la propietat de l’habitatge en cedeix l’ús, per un temps determinat, a canvi que les persones llogateres n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment acordades.

En aquest cas, com que es tracta d’un model mixt de masoveria urbana i lloguer que introduirà l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), es farà a través d’un nou contracte que combinarà fases de lloguer i masoveria urbana amb una renda mínima variable.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades