Concretades les actuacions del pressupost municipal

La proposta definitiva de pressupost per al 2022 detalla noves actuacions per valor de 183 milions d’euros i distribueix en projectes concrets la bossa de reserva que havia quedat oberta en la negociació amb els grups municipals. Es preveuen noves actuacions de despesa corrent per un import total de 14,47 milions d’euros corresponents al fons de contingència i 168,6 milions d’euros per a noves inversions.

17/12/2021 15:01 h

Ajuntament de Barcelona

Distribució addicional de 14,47 milions d’euros de despesa corrent

El gran gruix de la despesa corrent addicional es destinarà a la promoció econòmica per consolidar les despeses generades per fer front a la covid-19. S’hi destinaran 11 milions d’euros. La resta de l’import es distribuirà entre despeses per a l’Agenda 2030, el reforç de l’atenció ciutadana i la innovació digital (1,37 M€), la despesa addicional per a nous contingents de la Guàrdia Urbana de Barcelona (1,1 M€) i l’ampliació de les beques menjador (1 M€).

Distribució addicional de 168,6 milions d’euros d’inversions

Gairebé una tercera part de les actuacions d’inversió es dedicaran a crear habitatge i comprar o rehabilitar patrimoni (55 M€). Altres partides importants són les que es destinen als districtes, concretament per a inversions i manteniment (30 M€), equipaments (29,62 M€) o l’espai públic (22,7 M€). Es detallen, també, les expropiacions (9 M€), les inversions en promoció econòmica (7,55 M€), les relacionades amb drets socials (6 M€) o els camps de les TIC i la digitalització (3,05 M€) i altres (5,68 M€).

Entre les inversions previstes, destaquen actuacions com la transformació de la Rambla, les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar, les rehabilitacions de la nau central de Can Batlló i de l’Hivernacle o l’expropiació del passatge de Sigüenza.

Aprovació al Ple de desembre

El pressupost per al 2022, que ascendeix a 3.406 milions d’euros i augmenta un 4,7% respecte dels comptes d’aquest any (152,9 M€), es debatrà a la Comissió Extraordinària d’Economia i Hisenda del dimarts 21 de desembre i se sotmetrà a l’aprovació del Ple el 23 de desembre.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades