Els aparcaments subterranis inclouran activitats logístiques

L’objectiu del nou pla urbanístic és agilitar el repartiment de mercaderies i les activitats relacionades amb la recollida de petita paqueteria fent ús dels aparcaments de rotació d'ús públic. Es farà als aparcaments subterranis de pagament per hores de la ciutat per reduir l'ocupació a la via pública dels vehicles de distribució urbana de mercaderies.

24/11/2023 14:04 h

Ecologia Urbana

L’aprovació i entrada en funcionament del Pla especial urbanístic de noves activitats als aparcaments de la ciutat de Barcelona permet que els aparcaments de rotació subterranis de la ciutat es puguin complementar amb espais de logística que permeten millorar i optimitzar la gestió de la distribució urbana de mercaderies de Barcelona.

Entre les activitats complementàries autoritzades s’hi inclouen: la càrrega i la descàrrega, el repartiment de mercaderies i les activitats relacionades amb la recollida de petita paqueteria i la compra de petits productes. L’última part de la cadena de subministrament i de repartiment de mercaderies és una de les activitats que més incidència tenen sobre el dia a dia de la ciutat, a banda de la seva importància com a activitat econòmica i social.

El Pla especial urbanístic, que s’emmarca en les directrius del Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024 i en l’Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies 2030 (EDUM 2030), possibilita una menor ocupació de la via pública, atès que en una sola aturada a una consigna es lliuren diferents paquets que haurien suposat diferents aturades a l’espai públic, i s’assoleix, alhora, més eficiència, ja que es redueixen els quilòmetres recorreguts i, per tant, disminueixen la contaminació i el soroll.

Emmagatzematge i distribució urbana de mercaderies

L’activitat principal que permet regular el nou pla és la instal·lació o consolidació d’iniciatives destinades a millorar la distribució urbana de les mercaderies a través d’estacions de repartiment, centres de distribució urbana de mercaderies (CDUM), consignes intel·ligents i consignes refrigerades. Actualment, alguns aparcaments públics de la ciutat ja estan incloent experiències d’aquest tipus com a prova pilot, però el nou pla regula i autoritza aquesta activitat al conjunt de Barcelona per fomentar-ne l’extensió.

L’estació de repartiment o unitat CDUM consisteix en un petit espai tancat per a l’emmagatzematge de curta durada de petites mercaderies que es lliuren de manera sostenible durant el dia. Per la seva part, les consignes intel·ligents són armariets de petites dimensions que permeten la recollida i el lliurament de mercaderies que no necessiten condicions especials de conservació. Per a les mercaderies que necessiten condicions especials de conservació hi ha les consignes refrigerades.

Altres serveis als aparcaments de la ciutat

Pel que fa a serveis als usuaris, el pla regula la inclusió de caixers automàtics de dispensació d’efectiu o màquines expenedores (o de vending) a l’interior dels aparcaments, que puguin oferir als usuaris begudes, sòlids alimentaris o altres consumibles com els de telefonia o de reparació i posada a punt de vehicles.

I, finalment, el pla també preveu que dins els aparcaments s’hi puguin incloure elements relacionats amb les instal·lacions de serveis que habitualment se situen a la via pública, per exemple, els armaris d’instal·lacions, els armaris de serveis o altres elements anàlegs. Aquesta possibilitat obre la porta a retirar aquests elements de la via pública, que queda lliure d’aquest tipus d’obstacles.

Criteris per a la implantació de les activitats

El pla és aplicable a tots els aparcaments de rotació i d’ús públic, tant de titularitat pública com privada. Inclou els que estan ubicats al subsol de l’espai públic (carrers, espais lliures, mercats) i al subsol d’edificis privats.

Es preveu que les noves activitats regulades es puguin implantar o bé substituint places d’estacionament, ocupant fins a deu places, o bé situant-se en altres llocs adequats.

Etiquetes associades a la notícia