Els serveis socials de Barcelona, reconeguts per la seva tasca d’acompanyar la ciutadania

Els serveis socials acompanyen les persones en situació de dificultat, connectant les persones amb els recursos especialitzats més adequats segons cada situació en el territori. Per això s’ha reconegut la seva tasca durant la pandèmia de covid-19 amb una Medalla d’Honor de Barcelona.

23/07/2021 12:52 h

Ajuntament de Barcelona

Els treballadors i les treballadores dels serveis socials acompanyen la ciutadania en situacions de dificultat vital, econòmica i familiar per millorar-ne el benestar i l’autonomia.​ Assessoren, orienten i informen sobre els drets socials, i connecten les persones amb els recursos especialitzats més adients per a cada cas que hi ha al territori. Aquest vídeo està basat en la carta d’agraïment d’una persona atesa per un dels 39 centres de serveis socials que hi ha als diferents barris de Barcelona.

Precisament, en el Plenari del Consell Municipal d’avui els treballadors i treballadores de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Barcelona són un dels col·lectius reconeguts amb la Medalla d’Honor de la ciutat per la tasca de suport a les persones en el marc de la crisi de la covid-19, juntament amb la plantilla de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la Federació Catalana de Salut Mental, la Xarxa dels Drets dels Infants i la Coordinadora Residències 5 + 1.

Connexió amb la comunitat i atenció grupal

En la seva tasca diària, els centres de serveis socials aposten cada vegada més per connectar les persones ateses amb projectes comunitaris al territori, així reforcen el teixit social i augmenten l’autonomia i empoderament de la ciutadania. També han promogut l’atenció grupal i els espais de trobada on les persones amb problemàtiques comunes intercanvien experiències i generen vincles entre elles. Podeu conèixer les històries del Joel, que ara participa en l’hort urbà del seu barri, o de la Laura, que és part d’un espai per a dones amb sobrecàrregues familiars.

Els serveis socials, doncs, no treballen sols. Es coordinen amb el teixit associatiu de la ciutat i impulsen programes com el Làbora, que acompanya persones com la Cynthia i els facilita l’accés al mercat laboral a través d’orientació, de formació i d’intermediació laboral amb empreses. També donen resposta a les emergències socials a la ciutat de Barcelona i altres municipis de l’àrea metropolitana, 24 hores al dia i 365 dies l’any. En aquest vídeo es pot veure com és un dia de l’equip professional del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.

Durant les últimes setmanes s’han anat publicant una sèrie de vídeos amb històries concretes de persones ateses pels serveis socials de Barcelona. L’objectiu ha estat explicar a la ciutadania la seva labor, així com la manera de treballar, propera i des del compromís dels equips professionals que hi ha al darrere.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades