La remodelació de la Rambla, a punt

A finals de setembre començaran els treballs per transformar la Rambla en un passeig més confortable, verd i cultural, en concret, al tram comprès entre el monument a Colom i Santa Madrona. Aquesta primera actuació té una inversió de deu milions d’euros i es preveu que duri un any i mig.

19/07/2022 19:36 h

Ajuntament de Barcelona

Els treballs modificaran el traçat de l’avinguda de les Drassanes per millorar-ne la connexió amb el litoral i allargar la Rambla amb una nova plaça davant el mar que incentivarà els usos socials i renovarà l’espai de trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom.

El paviment serà una de les novetats principals en aquest tram i en tota la futura Rambla. Ja no hi haurà asfalt, i el nou paviment serà de peces de diferents formats de pedra natural, granit i pòrfir i cobrirà tot l’espai de l’eix, de manera que farà d’element unificador de façana a façana. A més, hi haurà prop d’un centenar d’arbres, 21 dels quals seran nous, els escocells seran més amples i es millorarà el subsol. Per generar espais d’estada s’instal·laran més de cent bancs, i l’enllumenat s’unificarà amb un únic disseny, més simple i funcional. També s’incorporaran pilones de seguretat.

Pel que fa a la circulació, s’aplicarà el model previst per a tota la remodelació. Hi haurà un sol carril per banda per a bicicletes, autobusos i vehicles de mercaderies i serveis i per a l’accés als aparcaments, restringit al trànsit veïnal, tal com ja passa actualment en sentit ascendent.

Desenvolupament de les obres

Les obres es faran per fases, per no ocupar simultàniament els dos costats de la Rambla. I quan s’actuï en els vials de pujada i baixada es farà per meitats, de manera que sempre quedaran garantits els accessos i el pas del trànsit veïnal, serveis, bicicletes i vehicles d’emergència, i també els desplaçaments a peu. Així mateix, es podrà accedir als guals i aparcaments en tot moment, i no hi haurà cap afectació del transport públic. Un cop s’acabi l’última fase, es renovarà el paviment de la calçada de la rotonda del monument a Colom, en el moment en què suposi menys impacte per a la circulació.

La transformació de la Rambla anirà acompanyada d’una campanya comunicativa al juliol i al setembre que inclourà reunions amb el veïnat i entitats que formen part de la Comunitat Rambla, un equip d’informadors al carrer que oferirà material de suport i d’explicació del projecte, una torreta informativa a prop de l’estàtua de Colom, avisos d’escala a totes les porteries, informació als canals digitals municipals (publitrameses, webs municipals i xarxes) i sessions informatives obertes a la ciutadania, entre d’altres. 

Un passeig més accessible i amable

El de Colom – Santa Madrona serà el primer dels cinc trams previstos de la transformació de la Rambla. Els altres s’executaran més endavant, un cop acabat el primer, i són Santa Madrona – Arc del Teatre, Arc del Teatre – Liceu, Liceu-Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes. 

La nova Rambla reduirà l’espai destinat als vehicles i en donarà més als vianants, crearà tres grans espais plaça (l’espai Moja-Betlem, el pla de la Boqueria i el pla del Teatre) i noves zones d’estada amb espais de repòs que quedaran sota l’ombra dels arbres. Així mateix, la remodelació proposa reubicar els quioscos de premsa i de flors de manera que no quedin els uns davant dels altres. 

El pressupost total del projecte és de 44,56 milions d’euros.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades