La transformació de la Rambla començarà el 2022 pel tram Colom - Santa Madrona

El projecte de transformació de la Rambla avança amb l’aprovació definitiva de la reforma a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, pas previ a la votació final, que es durà a terme durant el Plenari del mes de desembre. Es preveu que el 2022 s’iniciïn les obres per convertir la via en un passeig més confortable, verd, amable i cultural, amb més espai per als vianants i una millora de l’ordenació dels usos.

14/12/2021 18:21 h

Ajuntament de Barcelona

La recuperació de la Rambla com a eix de la ciutat s’ha adaptat a les necessitats generades per la pandèmia de la covid-19 amb mesures per reactivar-hi la vida veïnal i l’activitat econòmica. La prioritat és promoure’n la diversificació comercial, potenciar-hi l’habitatge, impulsar-hi activitats culturals i remodelar l’àmbit per afavorir-hi el passeig i les trobades.

La nova ordenació també millorarà l’accessibilitat i la connectivitat entre els barris del Raval i el Gòtic, i se sumarà a la reforma de la via Laietana prevista per al març de l’any vinent, que contribuirà a la reactivació del comerç local i del centre de la ciutat.

El projecte de reforma, elaborat per Km-Zero mitjançant un concurs públic i consensuat amb el veïnat i les entitats, tindrà un pressupost de 44,56 milions d’euros i s’executarà per trams, començant per la part més propera al litoral, entre Santa Madrona i Colom. A més, la reurbanització de la Rambla suposarà la creació de tres espais que posaran en relleu el patrimoni arquitectònic i context urbà: l’espai Moja-Betlem, el pla de la Boqueria i el pla del Teatre.

Un eix comercial de la ciutat

La mesura vol impulsar una oferta comercial àmplia i atractiva per al veïnat, més enllà de l’interès turístic:

 • Nou pla d’usos per diversificar-hi l’economia.
 • Suport als establiments emblemàtics.

Un carrer on viure

Una de les prioritats és fomentar el creixement de veïns als entorns de la Rambla per vivificar la via i els barris dels entorns:

 • Protecció de l’ús de les plantes dels edificis com a habitatges.
 • Impuls de mesures per ampliar el parc públic d’habitatge de l’àmbit.

Gran espai cultural

S’impulsaran accions per fer de la Rambla un pol d’activitats vinculades a la cultura:

 • Ràdio Rambles: per compartir les iniciatives que s’activin a la Rambla.
 • Àgores Rambles: diversos espais als entorns de la Rambla presentaran propostes de teatre infantil, concerts (a la plaça Reial) i altres projectes divulgatius.
 • Impuls de la Rambla com a espai per a esdeveniments de les biennals i els festivals que se celebren a la ciutat.

Un passeig que cus els barris

La transformació urbanística de la Rambla preveu fer de la via un espai públic més agradable i amable, amb més espai per als vianants i més ben ordenat, que connecti els barris que hi ha a banda i banda. Les accions principals són les següents:

S’unificarà en un únic nivell de paviment, de façana a façana, que diferenciarà:

 • Un sol carril de circulació per banda, de 3,5 metres d’amplada, per a bicicletes i autobusos, distribució urbana de mercaderies, vehicles de serveis i accés als aparcaments de l’àmbit.
 • Voreres laterals amb una amplada d’un mínim de 3 metres.
 • Trams amb un cordó de serveis de 2,8 metres que serà reversible en la major part.

S’hi millorarà el paisatge urbà de l’espai i se n’ampliaran els espais de trobada:

 • Tres grans espais plaça a Moja-Betlem, el pla de la Boqueria i el pla del Teatre.
 • Noves zones d’estada en tot l’àmbit.
 • Millor integració de la zona de Colom al passeig.
 • Ampliació dels escocells de l’arbrat.
 • Unificació de l’enllumenat amb un únic disseny més simple i funcional.

S’hi reordenaran els comerços per millorar la funcionalitat dels espais o es retiraran els onze quioscos dels antics ocellaires.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades