Continuen les obres de la via Laietana per fer-la més sostenible, verda i amable

Els treballs de renovació i millora dels serveis de la Via Laietana estan finalitzats. El 13 de novembre es realitzarà el canvi d’implantació de l’obra a la Via Laietana, entre la pl. d’Urquinaona i el c. de Jonqueres, on es passarà a treballar a la banda Besos. A la plaça d’Antoni Maura s’inicien els treballs a la banda Besòs. Això implicarà canvis en la circulació de vehicles a la plaça.

04/07/2022 08:00 h

Ajuntament de Barcelona

Durant el mes de desembre
Tram entre la pl. d’Uquinaona i el c. de Julià Portet i el c. de Jonqueres:

Àmbit d’obres:

Via Laietana (banda Besòs) en el tram comprès entre la pl. d’Urquinaona i el c. de Julià Portet i carrer de Jonqueres. Veure plànol al butlletíu annexat.

Els treballs que s’hi realitzaran són:

A la Via Laietana, en el tram entre la pl. d’Urquinaona i el c. Comtal,
banda Besòs:

 • Demolició de paviment i excavació de rasa.
 • Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions municipal.
 • Rehabilitació del col·lector de clavegueram.
 • Col·locació de vorada, rigola i paviment de vorera.

A la Via Laietana, en el tram entre el carrer de Sant Pere Més Alt i Julià Portet, banda Besòs:

 • Execució de la xarxa de drenatge (nous embornals)
 • Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions
  municipal.
 • Rehabilitació del col·lector de clavegueram.

Al carrer de Jonqueres, vorera banda Llobregat:

 • Execució de la base drenant del paviment (sòl estructural).
 • Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions
  municipal

Tram entre el c. de Julià Portet i la pl. d’Antoni Maura
Àmbit d’obres:

Via Laietana en el tram comprès entre el c. Julià Portet Sant Pere Més Baix i la pl.
d’Antoni Maura, banda Besòs. Vegeu plànol a l’arxiu adjunt.

Treballs a realitzar:

A la Via Laietana, entre els carrers de Julià Portet i la plaça d’Antoni Maura, banda Besòs:

 • Demolició de paviment i excavació de rasa.
 • Execució de la xarxa de drenatge (nous embornals)
 • Rehabilitació de col·lector de clavegueram existent.
 • Demolició del paviment existent de vorera.
 • Execució de base i pavimentació de la nova vorera.

A la plaça d’Antoni Maura banda Besòs:.

 • Demolició de paviment.
 • Detecció de serveis soterrats existents.
 • Treballs en el clavegueram existent.
 • Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions
 • municipal.
 • Col·locació i connexió de nous embornals.

NOVA MOBILITAT DE VEHICLES A LA PLAÇA D’ANTONI MAURA
A PARTIR DEL 13 DE NOVEMBRE

La circulació de vehicles per la Via Laietana, en sentit muntanya, estarà restringida a l’accés als aparcaments, al veïnat, i als serveis ( emergències, càrrega i descàrrega, neteja…).

 • A partir del dia 13 de novembre no es podrà donar la volta a la plaça d’Antoni Maura, doncs no existirà la rotonda que hi havia fins ara.
 • No podran circular autocars doncs no podran donar la volta a la plaça.
 • Per accedir a l’aparcament de l’Av. de la catedral s’ha de circular per Via Laietana, en sentit mar. Circulant en sentit muntanya únicament es podrà accedir a l’aparcament de la plaça Francesc Cambó.

Informació destacada per als vianants

A la Via Laietana s’habiliten passos  per als vianants protegits i senyalitzats en els àmbits de treball.  a la vorera banda Llobregat.

Al carrer de Jonqueres la vorera banda Besòs queda amb una amplada reduïda i es recomana el pas per l’altra vorera.

Els busos de les línies 47, V15, V17, N8 i N28, en senti muntanya, mantenen el desviament per l’av. Marquès de l’Argentera, pg. de Picasso, pg. de Lluís Companys i rda. Sant Pere.

Aquestes línies, en sentit mar, mantenen el seu recorregut habitual.

El bus de barri 120 manté les seves parades a la Via Laietana.

En sentit muntanya, la circulació de vehicles entre la pl. d’Antoni Maura i pl. d’Urquinaona està tallada.

Des de la pl. Idrissa Diallo – Correus només pot accedir el veïnat, serveis i usuaris d’aparcament.
En sentit mar, es manté un carril bus i un carril per a vehicles privats.

Es manté el canvi de sentit provisional del carrer
d’Ortigosa.

El 13 de novembre s’inicien els treballs a la banda Besòs de la pl. d’Antoni Maura. Això implica que el carril de la Via Laietana, en sentit muntanya, no pot fer el canvi de sentit i únicament pot girar cap a l’av. Francesc Cambó. La mobilitat en la banda Llobregat de la plaça es
manté com a l’actualitat.

A partir del 21 de novembre, l’accés al c. de Ramon Mas queda tallat i l’accés al Palau de la Música es fa des del c. de Sant Pere Més Alt i el c. del Palau de la Música.

La reurbanització del tram entre Urquinaona i Antoni Maura preveu la ampliació de les voreres fins a 4,05 metres i la creació de més espais de passeig. Una nova plaça a Antoni Maura connectarà la catedral amb el Mercat de Santa Caterina. També es renovarà la cruïlla del carrer de Jonqueres i es crearà un nou pas per a vianants. A més, s’hi plantaran més arbres, per incrementar el verd urbà, i es millorarà la pavimentació i la il·luminació de la zona.

La reforma de la via Laietana està basada en el pla Superilla Barcelona, que deixa enrere el model de mobilitat privada aplicat fins ara i posa al centre la mobilitat sostenible.

Aquest model de transformació urbana dona més espai als vianants, les bicicletes i el transport públic. L’objectiu és aconseguir un eix més accessible i segur i amb més espais d’ús públic, per connectar millor els barris a banda i banda de la via, afavorir el comerç local i reduir el soroll i la contaminació a la zona.

Afectacions de la mobilitat durant les obres

Consulteu les adectacions al butlletí adjunt de la 2a quinzena de novembre.

Pel que fa al comerç, les botigues i els mercats es mantindran oberts durant les obres, i s’anirà informant sobre la ubicació de les zones de càrrega i descàrrega.

No hi haurà afectacions significatives pel que fa a les sortides de metro ni a les places reservades a persones amb mobilitat reduïda i dels hotels. Les parades de taxi situades a la plaça d’Antoni Maura es mantindran fins que comencin les obres; aleshores es traslladaran definitivament al carrer de Joaquim Pou.

Accions informatives

Des del 8 de febrer un equip d’informadors i informadores treballa a la zona per comunicar les afectacions als comerços i el veïnat. Es distribuirà un fullet informatiu i una carta informativa a les porteries de la via Laietana i els entorns.

A més, l’evolució de l’obra es podrà seguir per correu electrònic a través del butlletí periòdic d’informació del Districte, i des del mòbil pel canal de Telegram de Ciutat Vella. 

Un cop s’acabin les obres de la primera fase, començaran les actuacions al segon tram, entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Idrissa Diallo.

La transformació de la via Laietana tindrà un pressupost total de 32,9 milions d’euros.

Etiquetes associades a la notícia