Noves subvencions de projectes de recerca científica

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa han publicat una nova convocatòria de subvencions extraordinàries adreçades al finançament de projectes de recerca científica. L’anunci de la convocatòria correspon als programes d’ajuts previstos per als anys 2021 i 2022, i té un pressupost assignat total de 2 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament aportarà 1,2 milions i la Fundació La Caixa els 800.000 euros restants.

05/07/2021 15:24 h

Ajuntament de Barcelona

La nova convocatòria és fruit d’un nou conveni de col·laboració entre totes dues institucions, que s’emmarca en alguns dels eixos i objectius del pla Barcelona Ciència 2020-2023. Les bases i la convocatòria del 2021 ja es poden consultar.

El termini per a la presentació dels projectes estarà obert del 6 d’agost al 13 de setembre de 2021. A més, el 15 de juliol s’ha organitzat una sessió informativa en línia per resoldre dubtes.

La convocatòria s’adreça a projectes basats en la recerca de reptes urbans que es puguin englobar en algun dels temes proposats:

  • L’envelliment i la qualitat de vida.
  • La mobilitat i el respecte i la protecció mediambiental.
  • Ciutat sostenible: noves tecnologies aplicades a l’habitatge, l’espai i els serveis públics.

Requisits dels projectes

Els projectes que es presentin a les subvencions han d’abordar el repte urbà des d’una perspectiva interdisciplinària i metropolitana, i han de tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques futures a la ciutat de Barcelona. Així mateix, han de ser originals —sense perjudici que es puguin inscriure en línies de recerca ja engegades per les persones sol·licitants o continuar-les—, han de tractar els temes des d’una perspectiva local, tenint en compte el context de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i han d’executar-se en un termini màxim de 18 mesos a partir de la notificació.

A més, en el tractament dels temes científics, en la composició del grup de recerca, és a dir, de les persones físiques que desenvoluparan el projecte, i en la mateixa metodologia de desenvolupament, els projectes hauran d’incloure la dimensió de gènere.

Quant a la composició, els projectes els han de presentar grups formats per un mínim de tres entitats diferents que treballin de manera cooperativa per promoure les sinergies i optimitzar el disseny, la implementació i la difusió dels projectes, i per tal de fomentar les aliances entre diversos agents. Entre les agrupacions d’entitats hi ha d’haver, com a mínim, dues institucions que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

Les agrupacions poden estar formades per universitats públiques, instituts de recerca, universitats privades, organismes públics de recerca, altres centres d’R+D amb personalitat jurídica pròpia vinculats a les administracions públiques o participats majoritàriament pel sector públic, amb independència de quina en sigui la forma jurídica; entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre; entitats públiques i privades sense ànim de lucre que puguin contribuir positivament al disseny, execució, aplicació i impacte social del projecte; empreses i organitzacions empresarials vinculades, d’acord amb el seu objecte social, al contingut del projecte, i altres organitzacions que contribueixin a la difusió i la divulgació científica o que facin tasques de suport a la transferència científica i tecnològica.