Més acompanyament i escolta als adolescents de la ciutat

El servei “Aquí t’escoltem”, d’escolta i acompanyament a adolescents i joves d’entre 12 i 20 anys, arriba l’Eixample. Amb l’obertura d’aquest nou punt, la ciutat ja disposa de deu espais a la ciutat, un per districte, que amb l’ampliació del pressupost en un 29% incrementen les hores d’atenció grupal i individual. Així, es reforça el Servei per a Famílies i Adolescents (SAIF) de la ciutat, que vetlla pel benestar emocional dels adolescents i les seves famílies.

11/06/2021 15:27 h

Ajuntament de Barcelona

El SAIF el componen l’“Aquí t’escoltem”, un servei que l’any passat va atendre 4.700 joves (un 46% més que el 2019), i el Centre per a Famílies amb Adolescents, que el 2020 va atendre 1.100 persones (un 91% més que el 2019).

El servei “Aquí t’escoltem” incrementarà més del doble les hores d’atenció individual, passant de 72 hores setmanals a 160, i sumarà un matí d’atenció psicològica setmanal a cadascun dels districtes. Per tant, es crearà l’atenció individual educativa amb 5 hores setmanals i augmentarà fins a 11 hores setmanals l’atenció psicològica.

Com a novetat, es crearà un catàleg d’activitats grupals, el contingut del qual es definirà segons les demandes dels adolescents, i, a més, s’incrementarà la presència del servei als instituts d’educació secundària i entitats en horari escolar.

El Centre per a Famílies amb Adolescents s’adreça a les persones que exerceixen el rol parental amb nois i noies de 12 a 20 anys. S’ofereix informació i orientació per afavorir l’autoconeixement i acompanyar en l’exercici empàtic durant l’etapa adolescent per convertir la diversitat i el conflicte en una oportunitat d’aprenentatge.

El reforç del servei es farà amb un increment del nombre d’hores setmanals d’atenció, que passarà de 34 a 49 hores, i s’ajustarà el format de les sessions a les necessitats individuals i familiars. També es faran tres activitats grupals anuals dirigides a pares i mares i fills i filles d’11 a 14 anys, per promocionar eines i recursos que orientin l’acompanyament de l’etapa adolescent i l’exercici de la funció parental en aquest moment vital.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades