Més conciliació laboral, familiar i personal en zones amb renda més baixa

A partir del mes de setembre, es disposarà d'un nou servei de canguratge en sis espais per facilitar la conciliació laboral, familiar i personal en zones amb renda més baixa i que formen part del Pla de barris. El projecte Concilia funcionarà, en un primer moment, com a prova pilot durant cinc mesos, de manera ininterrompuda fins al proper 31 de gener, i estarà actiu entre les 8.00 i les 20.00 hores, durant els set dies de la setmana.

09/08/2020 11:01 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu és atendre sobretot les sol·licituds de famílies monoparentals femenines amb pocs recursos econòmics, amb una xarxa comunitària dèbil, per tal de facilitar-ne la participació en cursos de formació, la incorporació en el món laboral, la implicació en l’activitat social del barri i poder oferir-los moments puntuals de descans.

Què s’hi farà?

Els sis punts tindran capacitat per acollir entre sis i vuit infants per hora, sempre d’entre 3 i 12 anys, i estaran gestionats per una vintena d’educadors i educadores que treballaran a jornada completa, atendran els infants i les famílies quan arribin al servei i programaran i dinamitzaran les activitats que s’hi facin. Això, a més, possibilitarà l’ocupació juvenil i, per fer-ho possible, s’ha engegat un concurs públic destinat a empreses i entitats socials que ja treballen actualment en el sector del lleure educatiu.

Als infants se’ls vol oferir una atenció bàsica, ludicosocial i educativa en aquells moments en què es poden quedar sols a casa en absència de la seva mare, pare o persona responsable, sempre que no disposin d’altres recursos més adequats.

Es prioritzarà les sol·licituds segons aquests criteris:

 • Mares monoparentals o dones en situació de violència de gènere.
 • Unitats familiars amb pocs recursos econòmics.
 • Llars amb un nombre més elevat d’infants a càrrec.
 • Circumstàncies personals com ara malalties o emergències familiars.
 • Sol·licituds fetes amb 48 hores d’antelació.
 • Persones que ja siguin usuàries d’algun altre servei municipal.

On són els espais del projecte Concilia?

Els espais estaran ubicats en sis zones compreses dins del Pla de barris:

 • La Verneda i la Pau: Casal de Barri La Pau.
 • El Besòs i el Maresme: Casal de Barri Besòs.
 • La Trinitat Vella: Centre Cívic Trinitat Vella.
 • Raval sud: pendent de concreció.
 • La Marina: Sala Pepita Casanelles.
 • Zona Nord: al matí s’utilitzaran les instal·lacions del Casal Infantil Ciutat Meridiana i, a la tarda, el Centre Cívic Zona Nord.

Aquesta iniciativa forma part igualment del Pla de xoc social que s’ha engegat per fer front als efectes socioeconòmics generats per la covid-19, i que han colpejat de manera més forta els barris més vulnerables.

Per aquesta raó, les derivacions als serveis es faran preferentment des de serveis municipals com són el centre Barcelona Cuida, els centres de serveis socials, Barcelona Activa, el Pla de barris, els punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) o el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), però també des d’entitats socials de la ciutat que treballen al territori.

Etiquetes associades a la notícia