Més de 8.500 noves places d’aparcament per a motos a la calçada

Amb l’objectiu d’alliberar les voreres d’obstacles i preservar-les com a espais segurs per a les persones que van a peu, en els darrers dos anys s’han creat 8.534 places a la calçada per a motos i ciclomotors, de manera que s’ha arribat a 77.899 places situades en aquests espais habilitats fora de les voreres a tota la ciutat. La xifra, a més, suposa un increment del 12,3% des de l’inici del mandat.

27/11/2021 11:18 h

Ecologia Urbana

En els darrers dos anys també s’han eliminat 228 places d’aparcament per a motos que estaven senyalitzades a la vorera. En aquests moments encara queden 4.744 places d’aquest tipus, i es treballarà per continuar baixant-les a la calçada de manera progressiva.

Comptant aquestes places habilitades a la vorera, Barcelona disposa d’un total de 82.643 places d’estacionament per a motos senyalitzades a la via pública. Aquesta xifra representa més del 40% de les places destinades a l’estacionament de vehicles a la ciutat, incloent-hi les de càrrega i descàrrega.

A aquesta oferta d’aparcament s’hi han d’afegir les places que resulten d’aplicar la normativa actual, que permet l’estacionament de motos a les voreres en determinades condicions, i també les places per a motos situades als aparcaments subterranis.

Campanya de sensibilització

L’Ajuntament de Barcelona impulsa l’ampliació de l’oferta de places d’aparcament per a motocicletes i ciclomotors a la calçada, amb la finalitat de deixar les voreres lliures de motos aparcades i preservar-les com a espais segurs per a les persones que van a peu.

Alhora, treballa per sensibilitzar les persones conductores de motos i ciclomotors, fomentar els aparcaments en aquests espais habilitats a la calçada i en aparcaments subterranis i recordar la normativa d’estacionament a les voreres, mitjançant la campanya “Ciutat de vianants”.

La campanya es fa periòdicament en deu punts de la ciutat (un per districte) per detectar motos mal aparcades, i consta de tres fases.

En la primera fase un grup d’informadors a peu de carrer recorden a la ciutadania la importància d’estacionar a les places habilitades a la calçada i als aparcaments subterranis, que disposen d’ofertes i descomptes especials per a motos i ciclomotors, i també informen sobre la normativa d’aparcament a les voreres. En la segona fase, la Guàrdia Urbana deixa una notificació a les persones usuàries de les motos mal aparcades per avisar-les de l’incompliment de la normativa. En la tercera fase es procedeix a sancionar i retirar els vehicles mal aparcats, si escau.

Posteriorment, agents de la Guàrdia Urbana i vigilants de l’Àrea comproven que les infraccions no es tornin a produir.

La campanya “Ciutat de vianants” va començar el desembre del 2017, i des d’aleshores s’han fet un total d’onze intervencions en més d’un centenar de zones de la ciutat.

Normativa d’estacionament a la vorera

Segons l’Ordenança de vehicles i vianants (art. 40), quan no hi hagi la possibilitat d’aparcar a la calçada, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi, es pot aparcar a la vorera només amb les condicions següents:

  • Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5 metres del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors i a un mínim de 2 metres dels passos de vianants i les parades d’autobús. És imprescindible deixar com a mínim 3 metres lliures de pas per a les persones que van a peu.
  • Si la vorera fa més de 6 metres, es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

Està prohibit accedir a les voreres, les andanes i els passeigs amb la moto en marxa. L’accés s’ha de fer amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar els desnivells de la vorera, sense accedir-hi pels passos de vianants.

Més informació.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades