Barcelona és una de les ciutats europees amb més presència de motos i ciclomotors als carrers. Com a vehicle urbà de gran flexibilitat d’ús en els trajectes curts i de distància mitjana habituals a Barcelona, la moto representa el 12,6% dels vehicles que circulen amb emissió de fums a la ciutat.

La moto, definida com un mitjà de transport de poc volum i alta ocupació, presenta avantatges a l’hora de moure’s per la ciutat. La flexibilitat d’ús, el baix consum i el poc espai que ocupa a la via pública, tant quan circula com quan estaciona, són algunes de les comoditats que presenta. Per contra, l’índex d’accidentalitat és un aspecte negatiu que cal resoldre i que ha esdevingut un dels reptes municipals en matèria de seguretat viària.

La seva dependència de combustibles fòssils contaminants o l’elevat soroll que generen en circular són altres inconvenients per resoldre. La incorporació de la tecnologia elèctrica al sector de la motocicleta, malgrat que penetra al mercat a menys velocitat que en el cas de l’automòbil, contribueix a minimitzar-ne el consum energètic i les emissions que se’n deriven, així com a reduir la contaminació acústica.

D’altra banda, l’alta densitat d’aquests vehicles representa un problema, perquè no sempre aparquen a les zones habilitades i, malgrat que està permès que estacionin a la vorera, sempre que la senyalització ho permeti i l’ample de la vorera no sigui inferior a 3 metres, no sempre hi estacionen correctament, motiu pel qual representen un problema per a vianants i persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional.

Segons l’Ordenança de vehicles i vianants (article 40), quan no hi hagi la possibilitat d’aparcar a la calçada i sempre que no hi hagi una senyalització específica que ho prohibeixi, pots aparcar a la vorera només en les condicions següents:

  • Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5 metres del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors i a un mínim de 2 metres dels passos de vianants i les parades d’autobús. I deixant 3 metres lliures de pas per als vianants.
     
  • Si la vorera fa més de 6 metres, es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

No es pot aparcar en voreres de menys de 3 metres.

Les voreres en carrers de plataforma única es consideren com una vorera d’un carrer segregat; per tant, si no fan més de 3 metres, tampoc no s’hi pot aparcar.

Dalt de la teva moto o ciclomotor ets àgil i ràpid. Però recorda conduir amb prudència i respectar la senyalització viària.

Encara avui, els conductors de motos i ciclomotors són el col·lectiu que es veu més implicat en accidents viaris i amb la mortalitat més alta.

Alhora, una conducció responsable ajudarà a fer que les persones del teu entorn urbà se sentin segures i còmodes quan transiten per la ciutat, especialment els usuaris i les usuàries més vulnerables, com ara vianants i bicicletes:

  • Els i les vianants sempre tenen prioritat.
  • Respecta les normes de circulació: la senyalització, els semàfors i els límits de velocitat.
  • Porta sempre el casc cordat, homologat i de la mida adequada, i proteccions addicionals.
  • No circulis mai per les voreres. Està prohibit accedir-hi sense baixar del vehicle, fins i tot per anar a aparcar.
  • Senyalitza les maniobres i mantingues la distància de seguretat amb la resta de vehicles.

I recorda: està prohibit accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa. L’accés s’ha de realitzar amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar els desnivells de la vorera, sense accedir pels passos de vianants.

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa