Barcelona pren el repte de transformar-se en una ciutat 30, una metròpolis on la velocitat màxima de circulació dels vehicles sigui de 30 km/h. Es tracta d’una mesura necessària per millorar la seguretat dels vianants i reduir l’accidentalitat i la gravetat de les lesions. Reduir la velocitat màxima de 50 km/h a 30 km/h redueix la taxa de mortalitat en atropellaments d’un 45% a un 5%.

Barcelona ja té implantada des de fa anys la reducció del límit màxim de velocitat a 30 km/h a les zones 30 o als carrers amb un únic carril de circulació (o un carril per sentit en aquells casos en què aquestes vies disposen de doble sentit de circulació). Això suposa que més de la meitat del carrers amb circulació permesa a la ciutat, ja tenen límit 30.

Les vies de circulació amb límit 30 suposen un 70% del total de la xarxa de circulació, amb l’objectiu que els  30 km/h siguin la velocitat general a tota la ciutat.

Les actuacions s’iniciaran als carrers de la xarxa secundària que tenen més d’un carril de circulació i seguiran amb actuacions als carrers de la xarxa bàsica. Per la xarxa secundària circulen menys vehicles, fa una funció de caràcter local i veïnal; en canvi, la xarxa bàsica està configurada pel conjunt de carrers en què es basa la mobilitat de la ciutat i, per tant, té més volum de trànsit, connecta districtes i barris i és una via de pas per al transport públic.

Aquesta mesura s’afegeix al projecte “Obrim carrers”, a la implantació de les superilles i a la protecció dels entorns escolars per impulsar un nou model de ciutat més amable i preparat per reduir els efectes de l’emergència climàtica.

La transformació de carrers en vies 30 a la ciutat de Barcelona s’ha previst en dues fases, una al 2020 i una altra al 2021.

Fases d'implantació

Pel que fa al 2020, les actuacions previstes són les següents:

  • Al febrer es va decretar la velocitat 30 a totes les vies de la xarxa secundària de la ciutat, incloses les que tenen més d’un carril o més d’un carril per sentit.
  • També es va actuar sobre la primera via de la xarxa bàsica, l’eix Creu Coberta – carrer de Sants, que es va transformar en un carrer 30.
  • A finals del 2020 hi haurà un total de 112 quilòmetres de carrers 30, i s’arribarà al 67,7% de la longitud total de les calçades.
  • A més, s’aplicaran una sèrie de mesures per garantir el compliment de les normes de circulació a les vies 30, com incorporar radars, passos de vianants elevats, coixins berlinesos i senyalització.

Pel que fa al 2021, les actuacions previstes són les següents:

  • S’actuarà directament als carrers de la xarxa bàsica de la ciutat. Es començarà per les vies següents: via Laietana, carrer de Jordi Girona, carrer de Mandri, travessera de Gràcia, carretera del Carmel, avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, carrer del Doctor Pi i Molist, passeig de Torras i Bages, carrer dels Almogàvers, passeig del Taulat, carrer de la Diputació i carrer del Consell de Cent. Posteriorment s’hi afegiran altres vies de la xarxa.
  • En total, el conjunt de carrers 30 augmentarà en 100 quilòmetres, amb els quals s’arribarà al 75% de vies amb velocitat 30 o menys a la ciutat.
>80%

El risc de perdre la vida a conseqüència d’un atropellament es redueix com a mínim cinc vegades si la velocitat del vehicle que impacta és de 30 km/h, amb relació a un altre que circula a 50 km/h.

30 km/h a totes les vies d'un sol carril

El Consell de Ministres va aprovar, el passat 10 de novembre de 2020, un reial decret que modifica el Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles en matèria de mesures urbanes de trànsit.

D’acord amb això, el Reial decret modifica l’article 50 del Reglament general de circulació rebaixant el límit de velocitat de circulació genèric a la via urbana de 50 a 30 km/h en totes les vies que tenen un sol carril per sentit de circulació, per tal de disminuir la sinistralitat entre els col•lectius més vulnerables.

Aquest canvi estatal de norma se suma al decret de Barcelona de principis del 2020, en què el Govern municipal va establir el màxim de 30 km/h a tots els carrers de la xarxa secundària de la ciutat, incloent-hi els que tinguessin més d’un carril o més d’un carril per sentit.

El Reial decret entra en vigor 6 mesos després de publicar-se, l'11 de maig de 2021.

Més informació

Carrers pacificats: més seguretat i més salut.

Les zones amb limitació de velocitat a 30 km/h permeten aconseguir una ciutat més confortable, segura i tranquil·la. Pacificar el trànsit i augmentar la superfície segura per als i les vianants redueix els accidents i
millora la seguretat i la convivència entre els modes de desplaçament.

La primera zona 30 es va implantar el 2006 al districte de Sant Andreu a partir d’una prova pilot de 16 km i avui les zones 30 es troben repartides per tota la ciutat i, en total, sumen 650 km, el que representa un 47,7% de la superfície destinada a la circulació de vehicles. 

Reducció de la capacitat de circulació

Arran de la crisi generada per la pandèmia de la covid-19, a la primavera de 2020 s'ha fet una ampliació tàctica de les voreres per tal que els vianants puguin caminar amb més seguretat. Per dur-ho a terme s'han reduït carrils de trànsit per donar prioritat a la mobilitat a peu a la calçada i pacificar la circulació de vehicles. Aquesta actuació s'ha fet als carrers del Consell de Cent, de Girona i de Rocafort, que han passat a tenir un sol carril de circulació i voreres més amples, i a la via Laietana, on s'ha augmentat l’amplada de les voreres.

A banda, a la cruïlla del carrer de Rocafort amb Consell de Cent, on conflueixen dues de les vies a les quals ja s’han dut a terme intervencions d’ampliació de voreres, s’ha fet una actuació tàctica per fer visible aquesta intersecció i sumar nous espais per a la ciutadania. En aquest àmbit, s'hi incorpora verd, mobiliari urbà i altres elements de lleure per fomentar el joc. La nova configuració de la cruïlla també permet que els vianants puguin creuar de manera més directa en aquest xamfrà.

En la segona fase, prevista a la tardor de 2020, s’habilitaran 2.850 metres quadrats nous per a vianants a través de dues actuacions d’ampliació de voreres amb intervencions tàctiques: la ronda de la Universitat, amb l'ampliació tàctica de les dues voreres, i el carrer de Pelai (entre ronda de la Universitat i plaça de Catalunya), amb una ampliació tàctica de la vorera mar.