Un dels elements distintius del paisatge urbà de Barcelona són els seus taxis, grocs i negres. El taxi és una bona opció per desplaçar-te amb comoditat per la ciutat d’una manera sostenible i eficient.

La flota de taxis que circula per Barcelona i la seva àrea metropolitana ha incorporat al llarg dels darrers anys nous vehicles híbrids, elèctrics i de gas natural per fer més eficients i sostenibles per als desplaçaments i evitar l’emissió de contaminants a l’aire. Si necessites un servei de taxi recorda que disposes de més 300 parades de taxi a Barcelona i el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona per accedir amb més comoditat al servei.

La flota de taxis que operen a Barcelona està gestionada per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), un organisme autònom que depèn de l'Àrea metropolitana de Barcelona (AMB). La seva funció se centra en l'administració i la gestió del servei del taxi d'aquest territori i és la institució encarregada d'establir les normes de prestació del servei. Tots els taxis estan subjectes a la mateixa normativa i les mateixes tarifes.