La mobilitat elèctrica és una bona opció per resoldre les necessitats de les persones amb desplaçament motoritzat que no es poden fer amb mitjans més sostenibles com anar a peu, en bicicleta o en transport públic. En aquests casos, procura desplaçar-te de la manera més eficient, neta i sostenible possible.

A Barcelona disposes d’avantatges per a l’ús del vehicle elèctric, amb més de 660 punts de recàrrega repartits per nombroses estacions i aparcaments a tots els districtes, una bonificació del 75 % en l'impost de vehicles de tracció mecànica i tarifa de 0 euros en l’estacionament a les places d'àrea blava.

A la ciutat també trobaràs una oferta àmplia de serveis de vehicle elèctric compartit (ciclomotors i cotxes) amb els quals podràs resoldre els desplaçaments en què et calgui vehicle privat i que no puguis fer en transport públic, a peu o en bici. Perquè ara ja no et cal tenir un vehicle en propietat, sinó que pots beneficiar-te de l’estalvi econòmic i ambiental del vehicle compartit.

Mesura de govern: Estratègia de Mobilitat Elèctrica 2019-2024 (2018): La mobilitat elèctrica s’ha de convertir en el mode motoritzat preferent per acompanyar la transició cap a un model de mobilitat saludable i sostenible. D’aquesta manera, preveu arribar al 80 % de la flota municipal elèctrica i a 100 autobusos, 800 taxis, 24.000 turismes i 24.000 motocicletes elèctriques l'any 2024.

Pla director del vehicle elèctric a Barcelona (2016)

Mostra’n menys

Actualment hi ha 660 punts de recàrrega elèctrica en funcionament distribuïts per tota la ciutat, 25 dels quals són de recàrrega ràpida. Del total de punts, 409 estan situats als Aparcaments de B:SM, i 146 es troben a la via pública. S'està treballant per fer créixer encara més la xarxa.

Actualment la mateixa ciutat de Barcelona incorpora vehicles elèctrics a la seva flota de vehicles municipals, tant en els serveis de manteniment de la ciutat (enllumenat, jardineria, clavegueram, etcètera) com en la Guàrdia Urbana o en la flota de vehicles de transport públic (autobusos, taxis), entre d’altres.

Si estàs pensant a incorporar-te a la mobilitat elèctrica consulta els ajuts i incentius vigents per acompanyar-te en aquest canvi.

La mobilitat elèctrica aporta avantatges energètics, ambientals i econòmics:

Avantatges en termes energètics:

  • És més eficient que el vehicle convencional.
  • Afavoreix la reducció de la dependència energètica dels derivats del petroli.
  • Permet integrar les energies renovables a la mobilitat.
  • Contribueix a la generació distribuïda i afavoreix l’autoconsum.

Avantatges en termes ambientals:

  • No genera emissions, ni partícules amb emissions locals: PM10, NOx, CO, CO2
  • Disminueix la contaminació acústica.

Avantatges en termes econòmics:

  • Accelera el desenvolupament de les xarxes intel·ligents d’energia (smart grids)
  • Consolida un sector industrial innovador.
  • Contribueix al reequilibri territorial.
  • Permet la connectivitat i la interacció amb les TIC.