Mobilitat al servei de la nostra vida. Moure’ns amb comoditat per la ciutat en qualsevol circumstància, en totes les etapes vitals, des de qualsevol indret i prioritzant els modes de transport més nets. Amb infraestructures adequades a cada mode de transport, garantint una presència equitativa a l’espai públic dels transports més sostenibles.  Per una mobilitat equitativa a Barcelona afavorim els recorreguts per als vianant i la bicicleta i reservem espai per al transport públic. Així aconseguim entre tots equilibrar l’excessiu espai destinat al vehicle privat, que tradicionalment ha perjudicat el dret a la mobilitat dels usuaris i usuàries de transports més sostenibles.

Així és. Barcelona avança per repartir de forma més equitativa l’espai urbà disponible, afavorint els usos socials del carrer i fent de la mobilitat sostenible un instrument d’integració i cohesió humana. Perquè puguis desplaçar-te de manera segura, sostenible i eficient per l’espai públic, en convivència amb la resta de modes sostenibles. Per un espai públic per a les persones. 

 

La mobilitat equitativa a la ciutat de Barcelona

Mou-te tu i amb el teus. Fins on vulguis. Perquè res no t’aturi, Barcelona vetlla per una mobilitat urbana que té cura de les necessitats quotidianes de dones i homes, no discriminatòria, accessible, i eficient pel què fa a les connexions, al tipus de transport utilitzat i als desplaçaments dins la ciutat en totes les etapes de la vida.

Consulta el Pla per la justícia de gènere 2021-2025

Barcelona disposa d’una xarxa ciclable de més de 240 quilòmetres que connecta tots els barris de la ciutat, que permet millorar la convivència amb la resta d’usuaris de la via pública -siguin vianants o altres vehicles del trànsit rodat-  tot garantint uns desplaçaments segurs, sostenibles i eficients. Les bicicletes també poden circular pels carrers 30, zones 30 i carrers de plataforma única.

La bicicleta com a mitjà de transport habitual et permet:

  • Estalviar temps i diners
  • Evitar emissions de fums
  • Mantenir-te en forma
  • Desplaçaments més segurs

Traslladar-te de Nou Barris a Sants en un tres i no res. T’ho permet la xarxa de ferrocarril (TMB i FGC) que amb un total de 10 línies, 174 estacions i 227 trens et porta d’una banda a l’altra de la ciutat còmodament, sense fums i de manera eficient.  Un mode de transport a l’abast de tothom, ràpid i segur.

Per garantir que aquesta mobilitat, diversa, sigui democratitzadora i es faci en les millors condicions cal invertir en l’espai públic i en les xarxes de transport amb una planificació urbana que doni el mateix valor a la mobilitat productiva (treball remunerat) i a la reproductiva (cura de persones i de la llar), als desplaçaments per raons personals (oci, esport i cura personal) i als de la vida comunitària (millora de la societat o la comunitat on es viu) amb estratègies que millorin la seguretat i minimitzin el risc d’exclusió social. La mobilitat està estretament vinculada amb la inserció social de les persones i amb l’accés a les oportunitats, sobretot, laborals y educatives.

Sabies que Barcelona té 219,4 quilòmetres de carrils bus, 103 línies en servei i més de 1.134 autobusos? Una xarxa de bus que està adaptada en la seva totalitat per a persones amb mobilitat reduïda. Accedeix a aquestes i altres dades d’interès a l’Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona 2021.

Augmentant i millorant el servei d’autobusos es fomenta el traspàs d’usuaris del vehicle privat al servei públic. Això permet alleugerir l’ocupació de la via pública, agilitzar els viatges en bus, evitar emissions de fums procedents dels vehicles privats a l’atmosfera i millorar la qualitat i la convivència de l’espai públic.   

99%

de la població té una parada de bus a menys de 250 m.

Font: Ajuntament de Barcelona.