Mobilitat al servei de la nostra vida. Moure’ns amb comoditat per la ciutat en qualsevol circumstància, en totes les etapes vitals, des de qualsevol indret i prioritzant els modes de transport més nets. Amb infraestructures adequades a cada mode de transport, garantint una presència equitativa a l’espai públic dels transports més sostenibles.  Per una mobilitat equitativa a Barcelona afavorim els recorreguts per als vianant i la bicicleta i reservem espai per al transport públic. Així aconseguim entre tots equilibrar l’excessiu espai destinat al vehicle privat, que tradicionalment ha perjudicat el dret a la mobilitat dels usuaris i usuàries de transports més sostenibles.

Així és. Barcelona avança per repartir de forma més equitativa l’espai urbà disponible, afavorint els usos socials del carrer i fent de la mobilitat sostenible un instrument d’integració i cohesió humana. Perquè puguis desplaçar-te de manera segura, sostenible i eficient per l’espai públic, en convivència amb la resta de modes sostenibles. Per un espai públic per a les persones. 

 

La mobilitat equitativa a la ciutat de Barcelona

Mou-te tu i amb el teus. Fins on vulguis. Perquè res no t’aturi, Barcelona vetlla per una mobilitat urbana que té cura de les necessitats quotidianes de dones i homes, no discriminatòria, accessible, i eficient pel què fa a les connexions, al tipus de transport utilitzat i als desplaçaments dins la ciutat en totes les etapes de la vida.

Consulta el Pla per la justícia de gènere 2016-2020

Sabies que Barcelona té 191,2 quilòmetres de carrils bus, 98 línies en servei i més de 1.000 autobusos? Una xarxa de bus que està adaptada en la seva totalitat per a persones amb mobilitat reduïda. Accedeix a aquestes i altres dades d’interès a l’Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona 2018.

Augmentant i millorant el servei d’autobusos es fomenta el traspàs d’usuaris del vehicle privat al servei públic. Això permet alleugerir l’ocupació de la via pública, agilitzar els viatges en bus, evitar emissions de fums procedents dels vehicles privats a l’atmosfera i millorar la qualitat i la convivència de l’espai públic.   

Barcelona disposa d’una xarxa ciclable de més de 200 quilòmetres que connecta tots els barris de la ciutat, que permet millorar la convivència amb la resta d’usuaris de la via pública -siguin vianants o altres vehicles del trànsit rodat-  tot garantint uns desplaçaments segurs, sostenibles i eficients. Les bicicletes també poden circular pels carrers 30, zones 30 i carrers de plataforma única.

La bicicleta com a mitjà de transport habitual et permet:

 • Estalviar temps i diners
 • Evitar emissions de fums
 • Mantenir-te en forma
 • Desplaçaments més segurs

Traslladar-te de Nou Barris a Sants en un tres i no res. T’ho permet la xarxa de ferrocarril (TMB i FGC) que amb un total de 10 línies, 169 estacions i 217 trens et porta d’una banda a l’altra de la ciutat còmodament, sense fums i de manera eficient.  Un mode de transport a l’abast de tothom, ràpid i segur.

99%

de la població té una parada de bus a menys de 250 m.

Font: Ajuntament de Barcelona.

Accions per la mobilitat equitativa

Escull les diverses icones per veure les accions que afecten els diversos transports​. Es poden combinar diferents mitjans alhora.

 • Revisar i redissenyar les zones ZAM

  Moto
 • Estudiar la regulació de l’estacionament en superfície de les motos

  Moto
 • Estudiar la possible revisió de les normes urbanístiques i adaptar el rati d’estacionament d’edificis a la realitat del territori

  Cotxe
  Moto
 • Revisar el Pla d’aparcaments municipals en subsòl

  Cotxe
  Moto
 • Revisar i millorar la gestió de l’estacionament en superfície

  Cotxe
  Moto
 • Estudiar la possibilitat de fer servir alguns carrils específics per vehicles sostenibles i d’alta ocupació

  Cotxe
  Moto
 • Fomentar sistemes de sharing / pooling de vehicles

  Cotxe
  Moto
 • Fomentar el canvi modal del vehicle privat a transport públic o vehicle compartit

  Metro
  Cotxe
  Moto
 • Gestionar el trànsit amb criteris ambientals

  Cotxe
  Moto