El Pacte per la Mobilitat és un espai de participació i de diàleg format per associacions i entitats de la ciutat i administracions i organismes locals i supramunicipals, que actua com a fòrum participatiu i espai de consens entorn del model de mobilitat a Barcelona i per un espai públic de qualitat i una ciutat saludable.

L’objectiu comú de les organitzacions que l’integren és progressar cap a una mobilitat sostenible i segura, amb el compromís i la corresponsabilitat de tothom.

L’any 1998, una trentena d’organitzacions, a més de l’Ajuntament de Barcelona mateix, van formalitzar i adherir-se al Pacte per la Mobilitat per expressar el seu compromís vers la mobilitat a la ciutat. Des d’aleshores, el Pacte contribueix a impulsar iniciatives i consensuar actuacions per millorar la mobilitat i la seguretat viària urbana. Actualment formen part del Pacte per la Mobilitat prop d’un centenar d’associacions, empreses, organismes i entitats públiques vinculades amb la mobilitat. Disposa d’una comissió permanent com a òrgan gestor del Pacte.

El Pacte segueix els següents principis:

 • El principi de sostenibilitat. Cal assegurar, avui i en el futur, una mobilitat que resti agressivitat a l’entorn i a la ciutadania, i que incrementi la planificació, eficiència, estalvi de recursos i respecte al medi ambient.
 • Cal establir mecanismes per defensar el dret a la mobilitat de tothom.
 • S’ha de garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes.
 • Convé fomentar un canvi d’actituds de les administracions i dels ciutadans i ciutadanes, amb sistemes que garanteixin la seguretat i la disciplina viària.
 • S’han de planificar les noves actuacions urbanístiques segons les necessitats de mobilitat que generaran.

Més informació:

 

Secretaria del Pacte per la Mobilitat
Tel. 934 023 463 | pacte_mobilitat@bcn.cat

 

Mostra’n menys

El Pacte per la Mobilitat assumeix deu objectius:

 1. Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima.
 2. Afavorir el canvi dels desplaçaments cap a mitjans més sostenibles, silenciosos i segurs.
 3. Incrementar i revitalitzar l’espai públic dedicat a vianants, la qualitat urbana i l’accessibilitat.
 4. Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat.
 5. Aconseguir un transport col·lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana.
 6. Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i les usuàries dels diversos mitjans de transport.
 7. Millorar l’eficiència de la logística i la distribució urbana de mercaderies.
 8. Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles.
 9. Gestionar d’una manera integral la dotació de places d’estacionament per a tots els mitjans.
 10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització.