10 de maig de 2018. Sessió Motos

09/05/2018

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es van explicar les etiquetes ambientals que  la DGT està preparant per a les motocicletes i els ciclomotors que restringiran la circulació dels vehicles més contaminants. Es va explicar, també,  la campanya d’estacionament de motos, que té per objectiu alliberar espai públic. Per acabar es van exposar les dades d’accidentalitat de motos, es van analitzar les principals situacions de risc dels motoristes i es van explicar les mesures que es duen a terme per reduir la victimització.

17 d’abril de 2018. Anàlisi funcionament i propostes de millora del Pacte per la mobilitat

16/04/2018

En la sessió, a la qual van assistir una trentena de persones,  es va tractar el funcionament del Pacte pel que fa a la composició, dinamització, comunicació i difusió  xarxa. Es van fer propostes de millora per optimitzar aquest òrgan  i també per adaptar-lo al Reglament de Participació aprovat fa uns mesos.

En aquest sentit es va acordar la creació d’una comissió permanent, l’impuls de sessions de coneixement compartit i la interacció entre les entitats que formen part del Pacte.  

9 d’abril de 2018. Pla de Mobilitat Urbana 2019 - 2014

08/04/2018

En la sessió, a la qual van assistir una setentena de persones, es van presentar i debatre els eixos i els objectius del Pla de Mobilitat Urbana del període 2019-2024. Es va tractar també  el procés participatiu previst que permetrà recollir  les opinions i propostes de la ciutadania i que es durà a terme entre els mesos de maig i juliol.

19 de març de 2018. Grup de transport públic

18/03/2018

En la sessió celebrada a la sala Consolat de Mar de l’Ajuntament de Barcelona es va tractar el finançament del transport públic. En aquest sentit la disminució de les aportacions de l’Administració General de l’Estat ha generat que l’AMB, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament hagin de fer front al finançament per assolir l’equilibri del sistema. Pel que fa al sistema tarifari es va abordar el sistema tarifari i  les limitacions del sistema de validació actual i les oportunitats que generarà la T-Mobilitat, qüestions que van obrir el  debat amb els participants de la sessió.

5 de març de 2018. Sessió sobre vehicle elèctric

04/03/2018

En la sessió es va explicar l’estratègia del vehicle elèctric a Barcelona. El Pla planteja per al 2024  planteja fites concretes per a cada tipus de vehicle: 80% de vehicles elèctrics en la flota municipal, 100 autobusos elèctrics, 800 taxis, 24.000 cotxes i 24.000 motos privades. En la reunió es van plantejar els punts forts i  febles en l’impuls del vehicle elèctric.

28 de febrer 2018. Sessió sobre vehicle compartit

27/02/2018

En la sessió, que es va realitzar al centre cívic Convent de Sant Agustí, es va explicar la proposta de regulació dels vehicles multiusuari, que són un bon instrument per reduir i renovar el parc de vehicles i també per alliberar espai públic de la ciutat. El foment del vehicle compartit és una de les actuacions que conté el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018.  Es va anunciar que properament es farà una nova reunió per explicar el procés d’atorgament de llicències per als operadors de  motos i bicicletes compartides.

20 de febrer de 2018. Sessió Plenària

19/02/2018

En la sessió plenària, l’alcaldessa, com a presidenta del Pacte per la Mobilitat va emfatitzar la mobilitat com un repte de salut. A continuació es va tractar el balanç del 2017 i les línies de treball del 2018 i es va fer el seguiment del compliment del Pla de Mobilitat Urbana.

Finalment es van retre comptes de l'activitat del Pacte per la Mobilitat i es van anunciar les propostes d'adaptació del Pacte a les Normes de Participació Ciutadana. La reunió va comptar amb la participació d’un centenar de membres del Pacte per la Mobilitat.

25 de gener 2018. Seguretat Viària, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i Dia sense Cotxes

24/01/2018

En la sessió es va presentar el balanç d’accidentalitat del 2017, any que destaca per la davallada de víctimes mortals. Tanmateix el nombre de ferits greus ha repuntat. El cap de la Guàrdia Urbana va presentar les principals accions que s’impulsen per reduir la victimització a la ciutat. En la reunió es va tractar, també la valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017 i la proposta per a les edicions del  2018 i 2019 de fusionar la celebració amb la festa de la Mercè.

10 de gener de 2018. Grup de la Bicicleta

09/01/2018

En aquesta sessió del grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es varen tractar tres temes: la valoració de la Festa de la Bicicleta 2017 i com preparem l’edició de 2018, així com el nou servei de bicicleta pública i els nous carrils bici que s’estan construint. Els assistents varen plantejar moltes qüestions i es va donar resposta a totes elles.

12 de desembre de 2017. Sessió informativa subvencions 2018

11/12/2017

Per poder informar de la convocatòria general de subvencions es va realitzar una sessió en què van participar unes 80 persones vinculades amb el programes que conté la línia de subvencions d’Ecologia Urbana (drets dels animals, urbanisme, mediambient, mobilitat i patrimoni artístic i arquitectònic). Després de l’explicació del document adjunt es va obrir un torn de paraules per resoldre dubtes  i aclariments per a la presentació del projecte.