29 de gener de 2020. Pla de Seguretat Viària

29/01/2020

Aquesta sessió del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es va dividir en dos blocs, per una banda, es va presentar el balanç de sinestralitat del 2019, i per altra, es va explicar les principals línies de treball del Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022.

12 de desembre de 2019. Presentació Pla Director Estratègic Metropolità

12/12/2019

En la sessió l’Àrea Metropolità de Barcelona (AMB) va presentar el Pla Director Estratègic Metropolità. Així mateix es van concretar els objectius i propòsits referits a la mobilitat.

Trobareu tota la informació a l’enllaç.

13 de novembre de 2019. Sessió de treball grup moto

13/11/2019

En la sessió, presidida per la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcon, es va treballar la problemàtica de la moto i els ciclomotors a la ciutat de Barcelona i les propostes de solucions als principals problemes: aparcament, accidentalitat i contaminació. 

15 d’octubre de 2019. Zona de Baixes Emissions ZBE

15/10/2019

En la sessió, en què van participar 70 persones, es va explicar el procés participatiu dut a terme en relació amb la Zona de Baixes Emissions. A continuació es van comentar els aspectes destacats de l’Ordenança així com la campanya de comunicació que es farà perquè la informació arribi a tota la ciutadania.

26 de setembre de 2019. Pla de benzineres

26/09/2019

En la sessió es va abordar el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor. La nova normativa pretén reduir les molèsties que aquestes instal·lacions poden general, a fi de millorar la qualitat ambiental i fomentar la transició energètica. La reunió va ser l’inici del procés participatiu i es van recollir les opinions dels participants.

19 de setembre de 2019. Regulació del vehicle compartit

19/09/2019

En la sessió, presidida per la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcon, es va explicar la regulació de nombre i condicions d’atorgament de llicències de bicicletes i motocicletes d’ús compartit al terme municipal de Barcelona.  Així mateix es van explicar les properes passes per a la regulació d’altres vehicles compartits com són els cotxes i els patinets.

26 de juny de 2019. Sessió de planificació de la Setmana de la mobilitat i el dia sense cotxes 2019

26/06/2019

En la sessió es va presentar la planificació de la Setmana de la Mobilitat, que se celebra entre el 16 i el 22 de setembre i del Dia sense Cotxes (22 de setembre). Es va convidar als membres del Pacte a participar en l’agora (o speaker’s corner) en què es faran àgils presentacions d’iniciatives, bones pràctiques o projectes que incideixin en la millora de la mobilitat. Seguidament, mitjançant una enquesta prèvia es va avaluar l’edició de la Festa de la bici del 2019 i es van fer fer propostes de millora per a la Festa de la bici del 2020.

21 de març de 2019. Grup de Transport Públic

21/03/2019

En la sessió es va tractar la proposta d’ordenació dels autobusos supramunicipals en la ciutat de Barcelona. Es va exposar la diagnosi (corredors d’entrada a la ciutat, terminals de busos i punts crítics) i es van exposar els criteris que regiran el nou model de regulació d’aquests vehicles. Així mateix, es va fer la valoració de la implantació de la Nova Xarxa Bus pel que fa al passatge, regularitat,  informació del servei, millora dels vehicles i  intercanviadors. Finalment es van exposar les propostes a implantar per a la consolidació de la xarxa.

7 de març de 2019. Sessió Plenària

07/03/2019

L’alcaldessa de Barcelona, presidenta del Pacte per la Mobilitat, va iniciar la sessió destacant la importància d’haver aconseguit que la ciutat sigui la capital europea de la Mobilitat, en haver guanyat el projecte KIC Urban Mobility. Es va posar de manifest la necessitat d’aconseguir una ciutat més saludable, d’apostar pels modes de desplaçament menys contaminants, de guanyar més espai públic segur i de millorar les connexions en transport públic. Així mateix es va explicar el Pla de Mobilitat Urbana i es van aportar dades de l’activitat del Pacte com a òrgan de participació i debat. 

27 de febrer de 2019. Sessió bicicletes i motos d’ús compartit

27/02/2019

En la sessió es va explicar la proposta de regulació de les bicicletes i motos d’ús compartit: els objectius, les oportunitats i riscos, el funcionament de les llicències, l’aplicació de la taxa i la voluntat de l’Ajuntament d’exercir un control de les externalitats que pot generar el servei. Es va destacar la conveniència que la regulació es faci amb una visió metropolitana.