23 d’octubre de 2017. Grup mobilitat Turística

22/10/2017

En la sessió del 9 d’octubre es va presentar la versió  preliminar de l’Estratègia de Mobilitat Turística. En la sessió del dia 23 els assistents van debatre,  en grups i posteriorment en sessió conjunta, propostes diverses per a la seva valoració i  incorporació al document. S’adjunta l’acta, l’informe de retorn de la sessió, així com el resultat final de l’Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona, presentada com a mesura de govern.

16 d'octubre 2017. Sessió vehicle compartit

15/10/2017

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació,  es va explicar la diagnosi del vehicle compartit i l’experiència d’altres ciutats europees en aquest tema.

L’objectiu municipal és establir un marc regulador,  tenint en compte les potencialitats d’aquest mode de desplaçament però també els impactes negatius que poden generar.

13 de juliol de 2017. Sessió de Seguretat Viària, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i Dia sense Cotxes

12/07/2017

5 de juliol de 2017. Grup de treball de Transport Públic

04/07/2017

12 de juny de 2017. Superilles, omplim de vida el carrer? De la teoria a la pràctica

11/06/2017

6 de juny de 2017. Grup Logística i Distribució Urbana de Mercaderies

05/06/2017