Vas de casa a la feina en bus en 14 minuts i 8 parades. Del pis dels teus amics al cinema arribes pedalejant pel carril bici. Surts de compres pel barri aprofitant els carrers per a vianants i els itineraris a peu. I, si circules en vehicle comercial, estaciones el vehicle per carregar o descarregar d’una manera fàcil, ràpida i eficient per l’aplicació mòbil. Tots els trajectes que recorres dintre de la ciutat disposen dels mitjans i els serveis perquè els facis amb la màxima eficàcia possible i optimitzant els recursos ambientals i econòmics disponibles. Per a un màxim aprofitament de l’espai públic amb els mínims costos possibles.

Barcelona fomenta una mobilitat intel·ligent per reduir la congestió viària, reduir les ineficàcies i escurçar els costos en circulació dels vehicles a la via pública. Per això, al llarg de tot el territori urbà, disposes de serveis i infraestructures de mobilitat per als desplaçaments que necessitis. Així pots dur a terme amb normalitat les activitats econòmiques, lúdiques o personals que necessitis.  I optimitzes els desplaçaments i evites trajectes en els quals malgastes temps i diners.

En el cas del transport de mercaderies, la ciutat disposa d’un sistema d’ordenació de la càrrega i la descàrrega (àrea DUM) i de microplataformes de distribució logística per optimitzar els desplaçaments dels vehicles destinats al repartiment comercial als barris. El Pla de mobilitat urbana de Barcelona també aposta per les noves tecnologies de gestió de la mobilitat a fi de millorar la fluïdesa del trànsit, optimitza els serveis de transport públic col·lectiu i preveu diverses mesures per facilitar que et desplacis amb comoditat per la ciutat.

Mostra’n menys

La mobilitat eficient a la ciutat de Barcelona

Et mous d’un lloc a un altre amb l’objectiu de fer-ho reduint el temps i els costos del trajecte. Per això, sigui quin sigui el mitjà de transport que utilitzis, disposes dels serveis i la infraestructura per fer-te aquest desplaçament tan còmode i eficient com sigui possible: per circular, per intercanviar el mode de transport, per aparcar, per reprendre el viatge, per compartir el trajecte, etcètera.

El Pla de mobilitat urbana de Barcelona inclou mesures destinades a reduir les ineficiències del sistema de mobilitat i el nombre de desplaçaments sense valor afegit, també per a la mobilitat comercial. És el cas de les àrees DUM per a la càrrega i la descàrrega de mercaderies o de les microplataformes logístiques per a la concentració dels béns destinats als comerços i la seva distribució en mitjans més sostenibles i adequats als barris. Són solucions més eficients ambientalment, socialment i econòmicament per al gran nombre de vehicles de repartiment de mercaderies que circulen diàriament pels carrers de la ciutat.

Barcelona disposa de més de 8.500 places destinades a les activitats de càrrega i descàrrega regulada a la ciutat, i s’hi fan més de 45.000 estacionaments diaris (BSMSA, dades del 2017).

Més informació: Distribució urbana de mercaderies

L’any 2020 es van registrar 4.926.869 desplaçaments entre la població de més de 15 anys resident a la ciutat. És tracta d’un ús elevat d’un espai públic limitat que requereix la convivència de diversos mitjans de transport (es va en bici, a peu, en transport públic, en transport privat, etcètera) per atendre la demanda de mobilitat de persones i mercaderies i, a més, garantir l’activitat socioeconòmica i la qualitat de vida de la ciutat.

Accedeix a aquestes i altres dades d’interès a l’Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2021.

24%

Respecte l'any 2019 s’ha reduït el nombre d’accidents a la ciutat de Barcelona

Font: Ajuntament de Barcelona - Balanç de sinistralitat