Anar en bici és sinònim de vida saludable i respecte pel medi ambient. Dalt de la bici circules al teu ritme, fas exercici físic, no contamines, no generes soroll, alliberes espai públic i estalvies temps i costos.

En desplaçaments més llargs pots combinar la bicicleta amb el transport públic. Pedalejar a Barcelona és una bona opció per realitzar les teves gestions i activitats diàries. Perquè la bici està canviant la manera de moure’ns per la ciutat.

Disposes de més de 200 quilòmetres de carril bici que ofereixen un espai confortable i segur per a les persones usuàries de la bicicleta, una extensa oferta d’aparcaments a la via pública, elements de senyalització, semàfors, separadors per protegir-te dels vehicles de motor, etc.

Tanmateix, en alguns espais, com els carrils bici en vorera, les zones de vianants i els carrers de plataforma única, comparteixes espai amb els vianants, el col·lectiu més vulnerable. Per garantir la bona convivència entre els diferents usuaris i usuàries de la via pública, circula amb precaució i respecta la resta de persones que transiten pel teu entorn. I si cal, baixa de la bicicleta i camina. Gaudim junts de l’espai públic. Veuràs com hi guanyem tots.

Consulta els carrils bicial plànol de la ciutat

Quatre apunts de la bici a Barcelona

Barcelona és una ciutat densa, compacta, de clima mediterrani i que cobreix una àrea de 101,9 km2. Aquestes característiques la fan una ciutat ideal per als desplaçaments en bicicleta, ja que la majoria dels trajectes són de curta o mitjana distància. I quan es tracta de cobrir una àrea més gran, podem combinar-ho amb el transport públic.

Barcelona disposa des de l’any 2007 d’un servei de bicicleta pública compartida: el Bicing. Des de la seva renovació al 2019, la xarxa d'estacions incrementarà fins a 519, amb més cobertura a nous barris, i 7.000 bicicletes, entre mecàniques i elèctriques. Actualment se superen els 50.000 usos al dia.

En pocs anys Barcelona està incorporant una extensa xarxa de carrils bici urbans que estimula la incorporació de nous usuaris de la bicicleta en tots els districtes de la ciutat. Dels barris de muntanya a les franges marítimes, del Llobregat al Besós. La infraestructura ciclable, amb la suma de trames de carrils bici i vies ciclables (carrers 30, plataformes úniques o zones de vianants) permet que la mobilitat ciclista estigui a l’abast de tothom arriba als 1.000 quilòmetres. Per altra banda, la ciutat compta amb més de 200 km de carrils bici.

  • Respecta els altres usuaris de la via i les prioritats de circulació en cada situació
  • Estaciona la teva bicicleta preferentment als ancoratges o els aparcaments subterranis destinats a aquest vehicle En els passos de vianants sense semàfors, cal que tinguis més precaució
  • Per una conducció segura incorpora els elements de seguretat (timbre, llums i reflectors si circuleu de nit) i recorda la obligació en l’ús del casc per a menors de 16 anys. Per la resta, és molt recomanable el seu ús.
  • Tot i no ser obligatori, és recomana contractar una assegurança de responsabilitat civil.
  • La bicicleta està permesa al transport públic, en alguns casos en franges horàries concretes que varien segons els operadors.
  • Mantingues sempre la bicicleta en bon estat: pneumàtics, frens i llums.