Destacats

Carta de serveis de Mobilitat i Infraestructures (TXT 11 bytes)
Altres documents
La Carta de Serveis de Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) està adreçada als ciutadans, entitats, professionals, empreses i organitzacions interessats a conèixer aspectes fonamentals dels seus objectius i compromisos i de la seva activitat relativa a l'oferta de serveis a la ciutadania.
Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018
Plans i projectes
És el document en què es resumeixen les línies estratègiques a seguir en matèria de mobilitat a la ciutat de Barcelona. Els eixos principals per al període 2013-2018 són: la mobilitat sostenible, la mobilitat segura, la mobilitat eficient i la mobilitat equitativa.