Ens movem contínuament. Per anar a l’escola, a la feina, al teatre o al cinema, al parc o trobar-nos amb les amistats. I la manera de moure'ns determina la qualitat de vida de la ciutat, del present i del futur.

Per aquest motiu, optar per anar a peu, en transport públic o en bicicleta és una decisió que no només beneficia la nostra salut, economia i confort sinó que ens evita emetre i respirar les nocives emissions de contaminants provinents dels vehicles a motor. 

Per una ciutat per viure-hi, amb un espai públic de qualitat que aporti espais de passeig i trobada amb les persones que estimem, Barcelona impulsa una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones.  La ciutat promou les energies alternatives, fomenta l’ús de sistemes de transport saludables – com la bicicleta o anar a peu –, millora els sistemes de transport col·lectiu i aposta per la mobilitat elèctrica com a únic mode "motoritzat" viable per millorar la qualitat ambiental de Barcelona en benefici de tothom.

 

La mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona

Sempre que et desplaces a peu, pedalejant una bicicleta o a bord del transport públic, estàs contribuint a un aire més net i saludable, per a tu i per a tothom. Però la teva salut també en surt reforçada, donat que mantens el cos actiu i en forma.

I recorda que desplaçant-te en mitjans no motoritzats més sostenibles també contribueixes a alliberar l’espai públic en benefici de les persones. Perquè les ciutats són per a les persones.

Deixa el vehicle privat a motos només per aquells desplaçaments imprescindibles. I si necessites desplaçar-te en aquest tipus de vehicle, fes-ho amb unitats el menys contaminants possibles o opta per compartir els desplaçaments amb d’altres usuaris de vehicles més nets. Com et desplacis condiciona la salut de tothom.

Vehicles amb fums? No, gràcies. Als darrers anys, en la manera de desplaçar-nos per la ciutat, hem deixat enrere els vehicles més contaminants a motor de combustió i hem consolidant nous mitjans i energies molt més netes. Si l’anar a peu, en bici o en transport públic són ja avui hàbits de mobilitat majoritaris a la ciutat, la mobilitat elèctrica i basada en energies més netes és cada cop més freqüent pels usuaris del vehicle a motor: taxis, vehicles comercials, flota municipal, etc. Una bona notícia per al nostres pulmons. Perquè tot suma.

La ciutat disposa d’una xarxa de punts de recàrrega de vehicle elèctric i està desenvolupant una estratègia per a la mobilitat elèctrica, que es planteja evolutiva i adaptable als canvis socials, econòmics i del mercat energètic. Perquè l’ús d‘energia elèctrica en la mobilitat afavoreix la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient, i permet avançar cap a una ciutat saludable.

Sabies que a Barcelona disposes de 1.130,4 (ha) de calçades per circular en vehicle i 987,6 (ha) de voreres per passejar? En total, la ciutat compta amb 4.037 carrers que sumen una longitud de 1.377,44 quilòmetres. Entre 2010 i 2019 la ciutat ha incrementat un 55% la superfície de zones i carrers amb prioritat de vianants, passant dels 73 ha a 131,4 ha, en benefici de les persones. Espais de convivència saludables i per a totes les etapes de la vida.

I amb el darrer Pla de Rehabilitació Integral (2015-2018), s’han guanyat 7.450m2 de zona verda, amb 883 nous arbres als carrers i places; s’han instal·lat 212 noves places d’aparcament de bicicletes i s’han construït 65.513 m2 de plataforma única. Alhora, hi ha hagut una reducció de 57.000 m2 de calçada segregada o exclusiva per transport privat.

Accedeix a aquestes i altres dades d’interès a l’Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona 2020.

15tones

de CO2 és el què emet al llarg de la seva vida útil un automòbil a motor.

Font: Ajuntament de Barcelona - Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018