Moure’s per la ciutat és un dret de tothom. I fer-ho amb seguretat, també. És per això que a Barcelona s’impulsen programes, iniciatives i actuacions per garantir la seguretat viària i una mobilitat segura en tots i cadascun dels barris de la ciutat.

Amb millores en les infraestructures per a cada mode de desplaçament – especialment els modes col·lectius i sostenibles cada cop més majoritaris i que disposen de menys d’espai per circular en comparació amb el vehicle privat tradicionalment predominant-. Però també amb mesures per a la protecció dels usuaris més vulnerables – bicicletes, motoristes i vianants.-,  amb normatives de convivència i seguretat per cuidar-nos i tenir cura de la resta d’usuaris... I sobretot, amb una concepció de ciutat que presta especial atenció als col·lectius vulnerables i promou una mobilitat activa i saludable per a tothom.

Actuar sobre els diversos factors que intervenen en la seguretat viària a fi de reduir l’accidentalitat fins a zero com a objectiu prioritari és un dels principis fonamentals del model de mobilitat que planteja el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU).

A Barcelona tenim cura de la qualitat i confort de l’espai públic urbà. Recorda que tu també pots contribuir a uns desplaçaments més segurs per tu i per la resta d’usuaris de l’espai públic.

La mobilitat segura a la ciutat de Barcelona

Complementàriament al Pla de Mobilitat Urbana, el Pla de seguretat viària de Barcelona (2013-2018) proposa una estratègia d’actuació per una mobilitat segura per a tothom, que prioritza especialment les teves necessitats com a vianant, ciclista, usuari/a d’un vehicle de dues rodes o del transport públic. El Pla inclou un conjunt de mesures per reduir la sinistralitat viària als carrers de Barcelona, d’acord amb els objectius marcats per la Unió Europea:

 • Reduir un 30% les morts, d’acord amb l’objectiu de la Unió Europea de disminuir-les un 50% el 2020 respecte l’any 2010
 • Reduir un 20% els ferits greus, en sintonia amb l’objectiu de la Unió Europea d’arribar a un descens del 30% el 2020 respecte l’any 2010.

Anar a peu és un fet natural, saludable, que es manté en contacte amb d’altres persones i ens aproxima a l’entorn, gaudint del desplaçament mentre observem la ciutat i la seva diversitat natural i urbana. A Barcelona, ciutat de vianants, disposes de voreres amples, passos de vianants ben senyalitzats, carrers 30, zones de vianants i carrers de plataforma única. Aprofita els espais verds per fer salut i connectar-te amb la natura.

Si ets ciclista disposes de més de 200 quilòmetres de carril bici, senyalització específica, aparcaments i una normativa per protegir-te i conviure amb altres usuaris de la via.

Si et desplaces en moto aprofita els espais reservats d’espera de canvi de semàfor, utilitza les zones d’aparcament especifiques i evita aparcar a la vorera. No t’oblidis mai el casc i circula amb prudència tant per la teva seguretat com per la dels altres.

La majoria dels desplaçaments diaris dins de la ciutat de Barcelona els realitzem a peu i en bicicleta (entorn al 52,1%) mentre que l’ús del transport públic se situa en el 32,5%, segons l’Enquesta de Mobilitat en dies Feiners 2016.  

El compromís de la ciutat per un espai públic de qualitat es tradueix en actuacions que milloren el confort, la qualitat i la seguretat dels teus desplaçaments. Periòdicament es renova la pavimentació dels carrers per una major seguretat viària, es creen carrers 30 o noves pacificacions, es millora el mobiliari urbà i la senyalètica – tant vertical com horitzontal-, la freqüència semafòrica en punts calents de la circulació, i s’adequa el vial als diferents modes de circulació.

Si et desplaces en bus tens línies convencionals, línies ràpides, combois i parades accessibles i més de 194 quilòmetres de carril bus desplegats pels barris de la ciutat. Si no tens més remei que desplaçar-te en vehicle privat recorda mantenir la distancia de seguretat amb la resta d’usuaris de la via, circular amb prudència –especialment als girs i canvis de sentit- i comparteix el vehicle sempre que puguis. Un espai urbà de qualitat per garantir la comoditat i la seguretat a la via pública.

89%

dels vehicles implicats en accidents de trànsit van ser cotxes, furgonetes, motos o ciclomotors

Font: Ajuntament de Barcelona - Balanç accidentalitat 2017

Accions per la mobilitat segura

Escull les diverses icones per veure les accions que afecten els diversos transports​. Es poden combinar diferents mitjans alhora.

 • Revisar i redissenyar les zones ZAM

  Moto
 • Fer divulgació de la mobilitat sostenible i segura

  Cotxe
  Moto
 • Revisar el Pla d’aparcaments municipals en subsòl

  Cotxe
  Moto
 • Revisar i millorar la gestió de l’estacionament en superfície

  Cotxe
  Moto
 • Augmentar el control de soroll i emissions contaminants (dels vehicles)

  Cotxe
  Moto
  Mercaderies
 • Adaptar el disseny urbà per millorar la seguretat

  A peu
  Bici
  Metro
  Cotxe
  Moto
  Mercaderies
 • Actuar intensivament sobre els punts de risc d’accidents de trànsit a la ciutat

  Cotxe
  Moto
 • Millorar la senyalització informativa

  Cotxe
  Moto
 • Promocionar el repartiment DUM amb mitjans de baix impacte

  Mercaderies