Moure’s per la ciutat és un dret de tothom. I fer-ho amb seguretat, també. És per això que a Barcelona s’impulsen programes, iniciatives i actuacions per garantir la seguretat viària i una mobilitat segura en tots i cadascun dels barris de la ciutat.

Amb millores en les infraestructures per a cada mode de desplaçament – especialment els modes col·lectius i sostenibles cada cop més majoritaris i que disposen de menys d’espai per circular en comparació amb el vehicle privat tradicionalment predominant-. Però també amb mesures per a la protecció dels usuaris més vulnerables – bicicletes, motoristes i vianants.-,  amb normatives de convivència i seguretat per cuidar-nos i tenir cura de la resta d’usuaris... I sobretot, amb una concepció de ciutat que presta especial atenció als col·lectius vulnerables i promou una mobilitat activa i saludable per a tothom.

Actuar sobre els diversos factors que intervenen en la seguretat viària a fi de reduir l’accidentalitat fins a zero com a objectiu prioritari és un dels principis fonamentals del model de mobilitat que planteja el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU).

A Barcelona tenim cura de la qualitat i confort de l’espai públic urbà. Recorda que tu també pots contribuir a uns desplaçaments més segurs per tu i per la resta d’usuaris de l’espai públic.

La mobilitat segura a la ciutat de Barcelona

Complementàriament al Pla de Mobilitat Urbana, el Pla de seguretat viària de Barcelona (2019-2022) proposa una estratègia d’actuació per una mobilitat segura per a tothom, que prioritza especialment les teves necessitats com a vianant, ciclista, usuari/a d’un vehicle de dues rodes o del transport públic. El Pla inclou un conjunt de mesures per reduir la sinistralitat viària als carrers de Barcelona, d’acord amb els objectius marcats per la Unió Europea.

Més informació

Anar a peu és un fet natural, saludable, que es manté en contacte amb d’altres persones i ens aproxima a l’entorn, gaudint del desplaçament mentre observem la ciutat i la seva diversitat natural i urbana. A Barcelona, ciutat de vianants, disposes de voreres amples, passos de vianants ben senyalitzats, carrers 30, zones de vianants i carrers de plataforma única. Aprofita els espais verds per fer salut i connectar-te amb la natura.

Si ets ciclista disposes de més de 200 quilòmetres de carril bici, senyalització específica, aparcaments i una normativa per protegir-te i conviure amb altres usuaris de la via.

Si et desplaces en moto aprofita els espais reservats d’espera de canvi de semàfor, utilitza les zones d’aparcament especifiques i evita aparcar a la vorera. No t’oblidis mai el casc i circula amb prudència tant per la teva seguretat com per la dels altres.

La majoria dels desplaçaments diaris dins de la ciutat de Barcelona els realitzem a peu i en bicicleta (entorn al 53,7%) mentre que l’ús del transport públic se situa en el 27,7%, segons l’Enquesta de Mobilitat en dies Feiners 2019.  

El compromís de la ciutat per un espai públic de qualitat es tradueix en actuacions que milloren el confort, la qualitat i la seguretat dels teus desplaçaments. Periòdicament es renova la pavimentació dels carrers per una major seguretat viària, es creen carrers 30 o noves pacificacions, es millora el mobiliari urbà i la senyalètica – tant vertical com horitzontal-, la freqüència semafòrica en punts calents de la circulació, i s’adequa el vial als diferents modes de circulació.

Si et desplaces en bus tens línies convencionals, línies ràpides, combois i parades accessibles i més de 200 quilòmetres de carril bus desplegats pels barris de la ciutat. Si no tens més remei que desplaçar-te en vehicle privat recorda mantenir la distancia de seguretat amb la resta d’usuaris de la via, circular amb prudència –especialment als girs i canvis de sentit- i comparteix el vehicle sempre que puguis. Un espai urbà de qualitat per garantir la comoditat i la seguretat a la via pública.

85%

dels vehicles implicats en accidents de trànsit van ser cotxes, furgonetes, motos o ciclomotors

Accions per la mobilitat segura

Escull les diverses icones per veure les accions que afecten els diversos transports​. Es poden combinar diferents mitjans alhora.

 • Revisar i redissenyar les zones ZAM

  Moto
 • Fer divulgació de la mobilitat sostenible i segura

  Cotxe
  Moto
 • Revisar el Pla d’aparcaments municipals en subsòl

  Cotxe
  Moto
 • Revisar i millorar la gestió de l’estacionament en superfície

  Cotxe
  Moto
 • Augmentar el control de soroll i emissions contaminants (dels vehicles)

  Cotxe
  Moto
  Mercaderies
 • Adaptar el disseny urbà per millorar la seguretat

  A peu
  Bici
  Metro
  Cotxe
  Moto
  Mercaderies
 • Actuar intensivament sobre els punts de risc d’accidents de trànsit a la ciutat

  Cotxe
  Moto
 • Millorar la senyalització informativa

  Cotxe
  Moto
 • Promocionar el repartiment DUM amb mitjans de baix impacte

  Mercaderies