El tramvia t’ofereix la possibilitat de desplaçar-te d’una manera sostenible, eficient, ràpida, còmoda i segura. Et permet gaudir del paisatge durant el trajecte, evitant-te sorolls, contaminació i embussos de trànsit. A Barcelona és un dels mitjans de transport més valorats per la ciutadania.

El tramvia ocupa menys espai públic que d’altres mitjans de transport, pel que permet millorar el transport públic en superfície. La xarxa actual connecta Barcelona amb municipis de la corona metropolitana, malgrat no estar encara interconnectada dins la trama urbana de Barcelona. Els tramvies són accessibles i adaptats a persones amb mobilitat reduïda, assequibles per a tothom i integrats al sistema tarifari de l’ATM.

El servei de transport interurbà en tramvia integra el Trambaix i el Trambesòs. Les línies T1, T2 i T3 del Trambaix uneixen Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat.  El Trambesòs inclou les línies T4 i la T6, que enllacen Barcelona amb Sant Adrià de Besòs, i la T5, que uneix Barcelona amb Badalona.

TRAM és l’empresa de transport públic que gestiona les dues xarxes de tramvia de la Regió Metropolitana de Barcelona, TramBaix i TramBesós.

Aposta per un nou model de mobilitat

A la ciutat de Barcelona es produeix una dependència elevada de l’ús del vehicle privat motoritzat, sobretot en els desplaçaments de connexió entre municipis metropolitans. I aquesta tendència comporta la necessitat d’un canvi en el model de mobilitat actual que permeti reduir els impactes negatius relacionats amb l’ús predominant dels vehicles motoritzats.

El tramvia està considerat un mitjà de transport complementari, de capacitat intermèdia entre el metro i el bus, que ofereix un servei més accessible i còmode. Alhora, té un impacte molt positiu en la millora de la qualitat urbana perquè afavoreix el canvi modal, redueix el temps de desplaçament i disminueix el pes del vehicle privat a la ciutat. 

En aquest sentit, Barcelona disposa de sistemes de transport col·lectius i sostenibles que cal potenciar, connectar encara més i fer competitius respecte al transport privat. I el tramvia és un d’ells.

La connexió tramviària a Barcelona

La connexió dels tramvies per la Diagonal soluciona una disfunció actual: un tramvia interromput. Alhora, permet incrementar-ne la cobertura, tant urbana com metropolitana. D’aquesta manera, no només se’n beneficia la ciutadania de Barcelona, sinó també la dels municipis limítrofs, des d’on venen diàriament 500.000 cotxes i motos.

S’ha calculat també que la unió de les dues xarxes tramviàries duplicaria la demanda d’usuaris en aquest mitjà de transport i que el tramvia en superfície per la Diagonal arribaria a tenir un total de 222.000 viatgers diaris. Per tant, el projecte suposaria una davallada de la congestió global de la ciutat d’un 0,4% i reduiria diàriament el pas de 12.500 vehicles pel tram central de l’avinguda Diagonal. 

Amb la unificació de la xarxa tramviària es millora, doncs, la connexió entre diversos barris de la ciutat i també es possibilita connectar Barcelona amb els vuit municipis que l’envolten (l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona). És per aquest motiu que es tracta d’un element clau a la ciutat per impulsar el transport públic i combatre la contaminació atmosfèrica i acústica a la ciutat derivada d’un ús excessiu del vehicle privat motoritzat.  

A més, el model urbà que es vol implementar amb la connexió tramviària és més saludable, ja que la presència de menys cotxes implica una disminució directa de contaminació atmosfèrica i acústica, però també més seguretat viària. En aquest sentit, la connexió del tramvia és una oportunitat per redissenyar urbanísticament la ciutat implementant un model urbà basat en una mobilitat sostenible que prioritzi els vianants, les bicicletes i el transport públic amb l’objectiu de construir una ciutat més saludable, equitativa i sostenible per a tothom.

Així, en aquest nou model de ciutat també es volen potenciar els espais públics de qualitat (amb més verd urbà i més espai per als vianants), la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica i la gestió dels recursos i residus de la ciutat.

Més informació 

L’Ajuntament de Barcelona acaba la tramitació dels dos projectes d’urbanització de la primera fase de la connexió dels tramvies per la Diagonal i comença el procés per fer la licitació de les obres, amb l’objectiu d’iniciar-les la tardor del 2021.

Aquests projectes són la urbanització de l’avinguda Diagonal, entre Girona i Los Castillejos, i la urbanització de l’àmbit de la Canòpia, que suposaran una reordenació dels usos actuals d’aquests espais, implicaran una reducció del trànsit motoritzat privat i milloraran i ampliaran l’espai per a vianants, l’espai ciclable i les àrees verdes.

La urbanització de la Diagonal

En aquest sentit, es preveu la urbanització associada a la connexió provisional dels tramvies amb les vies actuals de l’avinguda Diagonal i la gran via de les Corts Catalanes (banda del Besòs). També està prevista la urbanització d’un tram de l’avinguda Meridiana i el carrer d’Àlaba per permetre la connexió amb la línia T4 del tramvia.

La remodelació de la Canòpia Urbana, a les Glòries

La urbanització de tota la banda de mar de la Canòpia engloba el tram comprès entre els carrers de Cartagena i Badajoz i suposarà la construcció del nou intercanviador de transports de les línies T4, T5 i T6 del tramvia, diverses línies d’autobusos urbans i interurbans i l’intercanvi amb la parada Glòries de la línia 1 de metro.

La urbanització d’aquesta banda del Besòs de la Canòpia no és completament definitiva, ja que el projecte preveu la sortida dels tramvies des de l’intercanviador cap a Diagonal Mar i Gran Via Besòs enllaçant amb les vies actuals. La urbanització definitiva es farà conjuntament amb el projecte d’urbanització de la cobertura de la Gran Via, que definirà la ubicació de les futures vies dels tramvies tant a la Diagonal com a la Gran Via.

Conveni de col·laboració amb l’ATM

El Ple del Consell Municipal va aprovar el mes de desembre del 2020 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a l’execució de les obres i l’explotació posterior de la xarxa tramviària unificada.

La primera fase de la unió dels tramvies correspon al tram Verdaguer-Glòries, mentre que la segona fase correspon al tram Francesc Macià - Verdaguer.