Els serveis de mobilitat compartida són una bona opció per reduir i renovar el parc de vehicles existents, disminuir la contaminació, fomentar una mobilitat més sostenible, gestionar l’aparcament i impulsar vehicles amb energies netes, com l’elèctrica.

Les persones usuàries de serveis de mobilitat compartida no solen ser conductores habituals de cotxe o moto. En general, tenen uns hàbits de mobilitat intermodal i fan servir mitjans alternatius al cotxe, com la bicicleta, el transport públic i els desplaçaments a peu.

Fan ús d’aquest tipus de serveis de vehicle compartit per a desplaçaments puntuals i de manera conscient: un carsharing o qualsevol altre vehicle compartit pot arribar a substituir cinc vehicles circulant. Per tant, es tracta d’un estalvi econòmic i ambiental important.

Entre els avantatges dels serveis de mobilitat compartida destaquen:

  • Estalvi de costos de manteniment
  • Millora de l’accessibilitat al vehicle
  • Flexibilitat d’un servei pràcticament porta a porta
  • Alternativa òptima per evitar l’ús del vehicle privat
  • Reducció de costos d’amortització i de tinença d’un vehicle

A Barcelona operen diverses empreses privades, públiques i cooperatives de vehicle compartit (cotxes, motos o bicis) que treballen en diverses modalitats de servei: desplaçament lliure, amb o sense estacions fixes, o desplaçament circular.

Barcelona treballa amb els diversos agents implicats en l'impuls d'aquesta modalitat per tal d'establir una regulació, reduir l'impacte i presència dels vehicles privats motoritzats i la contaminació associada.