Més inversió en el Pla Endreça, un projecte de mandat

L’Ajuntament de Barcelona consolida el pla per garantir l’excel·lència de l’espai públic, el Pla Endreça. Se n’amplia el pressupost per al 2024 fins als 550 milions d’euros i es farà una inversió de 435 milions d’euros durant el mandat per al manteniment i la rehabilitació del mobiliari urbà, l’enllumenat, la pavimentació o la senyalització, entre d’altres. El Pla Endreça es desplega en vuit eixos d’actuació, amb un total de 34 mesures en què intervenen de manera transversal tots els serveis municipals que treballen a l’espai públic.

23/10/2023 14:39 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla Endreça està dissenyat en vuit eixos per repensar l’espai públic, planificar-ne el manteniment i la conservació, garantir-hi la convivència i promoure-hi la corresponsabilitat ciutadana. S’ha elaborat amb un enfocament integral i està adaptat per fer front a reptes actuals com el canvi climàtic o les desigualtats socials. Els vuit eixos són els següents:

 1. Autoritat municipal i convivència
 2. Serveis urbans
 3. Mobilitat
 4. Corresponsabilitat i dimensió social
 5. Actuacions urbanes i edificis
 6. Animals
 7. Mitjans
 8. Governança i pressupost

La neteja és una actuació prioritària del Pla Endreça, i continuaran les actuacions de les brigades de barri i la neteja de pintades. En la gestió del verd, es durà a terme un pla de resiliència per a situacions de sequera. Pel que fa a la corresponsabilitat, es farà una diagnosi per millorar la conservació d’espais privats a la via pública, com les terrasses, les bústies o els quadres elèctrics.

Pla de manteniment integral: prevenció per mantenir l’espai públic

És un projecte emmarcat en el Pla Endreça, que disposarà d’un pressupost de 435 milions d’euros fins al 2026 per garantir l’excel·lència de l’espai públic, amb tres objectius:

 • Reparar de manera ràpida els elements de l’espai públic
 • Planificar la renovació dels elements quan arribin al final de la vida útil
 • Transformar i definir nous usos en espais on hi hagi una necessitat important de renovació

Pla de convivència

L’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat un pla per prevenir actituds incíviques, adequar els recursos de la Guàrdia Urbana en aquest àmbit i desplegar un pla específic de convivència en l’oci nocturn. Pel que fa a la normativa, es revisarà  l’Ordenança de convivència, i també s’actualitzaran el procés sancionador i els imports econòmics de les multes. La Guàrdia Urbana i els serveis de neteja i residus identificaran les conductes que han generat més demandes del servei per reconduir-les. S’establiran estratègies per redreçar les conductes i activitats no permeses a l’espai públic, com els botellots, no respectar les normes de circulació o la gestió incorrecta dels residus comercials. També s’analitzarà l’impacte de les activitats privades a l’espai públic.

L’Oficina del Pla Endreça

L’Oficina del Pla Endreça la dirigeix la Gerència Municipal amb la col·laboració de les gerències implicades en el pla, la de Seguretat, la de Serveis Urbans, la de Territori i la d’Acció Social i Salut. S’encarrega de garantir els recursos, supervisar el desplegament del pla i avaluar-ne els resultats, l’impacte i la percepció.

Notícies relacionades