Renovació i millora de diversos espais verds de la ciutat amb el Pla Endreça

Aquesta tardor han començat les obres de renovació i millora de nou espais verds en cinc districtes de la ciutat. Les actuacions, que tenen un pressupost total de 3,8 milions d’euros, s’emmarquen en el Pla Endreça i responen a la voluntat de renovar els espais verds de diferents barris perquè tinguin zones d’estada millors i més vegetació.

07/10/2023 10:09 h

Ajuntament de Barcelona

Per districtes, els espais en què s’actuarà són els següents:

L’Eixample

Seguint el compromís del Govern municipal de revitalitzar els interiors d’illa de l’Eixample i d’impulsar la recuperació de nous espais verds d’estada en aquests indrets, s’adequaran dos jardins.

Els jardins d’Elena Maseras: s’hi renova la vegetació, s’hi instal·la una xarxa de reg automàtic i s’hi milloren elements del mobiliari, els paviments i el drenatge. Les obres costen 120.000 euros i es preveu que durin dos mesos.

Els jardins de Cèsar Martinell: a finals de novembre es començarà a renovar la vegetació d’aquests jardins amb nous arbres i plantes arbustives i s’hi instal·larà una xarxa de reg per fer-ne un bon manteniment. També es milloraran la visibilitat i la seguretat de l’espai. Aquesta renovació ha estat molt reivindicada pel veïnat i la comunitat escolar. La intervenció disposa d’un pressupost de 388.157 euros.

Sants-Montjuïc

Es faran obres de millora i adequació de l’àrea sud del parc de l’Espanya Industrial, just al límit dels barris de Sants i Hostafrancs, per reconfigurar els diferents espais del parc perquè cadascun s’usi d’una manera adequada (estada, circulació, vianants, activitats, etc.). S’hi instal·laran elements de mobiliari adequats a cada espai i al tipus d’usuari i s’hi incorporaran espècies arbustives de tipus mediterrani. Les obres duraran set mesos i tenen un pressupost de 969.979 euros.

A la granja de Can Mestres es plantaran més arbres, es posarà reg, es milloraran les connexions d’aigua i es canviaran els abeuradors de la zona exterior.

Sarrià – Sant Gervasi

Els jardins de Mercè Rodoreda tindran els elements de mobiliari renovats (passamans de les baranes, papereres, bancs, senyalització i enllumenat), una nova àrea de joc infantil i una nova àrea d’esbarjo de gossos. Les obres duraran cinc mesos i tenen un pressupost de 709.089 euros.

Sant Andreu

Als jardins de Can Fabra es renovarà la zona de joc infantil i es faran diferents actuacions al verd, com la millora dels parterres amb gespa i plantes arbustives. A més, es trasplantaran nou oliveres, es retiraran sis pollancres i es podaran els pins. Les actuacions començaran a mitjan octubre i tindran una durada de quatre mesos i un pressupost de 529.133 euros.

Sant Martí

Al parc del Clot es renova la instal·lació de reg i es milloren el paviment, les papereres i la senyalització. El pressupost és de 328.665 euros per unes obres que ja han començat i que s’acabaran al desembre.

Als jardins de Can Miralletes, en una actuació molt reivindicada pel veïnat, es canvien els bancs, es milloren les superfícies amb pendent i els parterres, es canvia una part de la xarxa de reg, s’intervé en la millora dels embornals i de part de la vegetació i es canvien els elements de joc de l’àrea per a infants de menys de cinc anys. El pressupost és de 484.031 euros.

A la granja de Can Cadena es milloraran els lavabos públics del recinte. El cost conjunt de les actuacions en aquest espai i a la granja de Can Mestres és de 310.402 euros.

 

Notícies relacionades