Mesures i limitacions per realitzar reformes d’habitatges i locals

Fins ara, arran de la darrera ordre ministerial (SND 340/2020), del 12 d’abril, es prohibien tot tipus d’obres en qualsevol edifici habitat, a excepció d’intervencions urgents i subministrament essencial. L’actual modificació de la mesura permet, a partir de diumenge, 3 de maig, dur a terme obres en edificis habitats sempre que els treballs es realitzin en zones delimitades o en pisos no habitats i als quals no tinguin accés els residents.

03/05/2020 20:11 h

Ajuntament de Barcelona

Per poder dur a terme les obres, però, s’han d’establir totes les condicions necessàries per evitar el contacte entre el personal de l’obra i el veïnat. Per aquest motiu, durant el desenvolupament de les obres és obligatori:

  • Limitar la circulació de personal professional i de materials per zones comunes no segregades i evitar el contacte amb el veïnat.
  • Establir l’entrada i la sortida als locals, habitatges o zones d’obra a l’inici i a la fi de la jornada laboral.
  • Els treballadors i les treballadores han d’adoptar totes les mesures d’higiene i prevenció dictades per les autoritats sanitàries.

També es permet l’accés a zones comunes de l’edifici per fer les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per realitzar les obres.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades