Nova eina per unificar el diagnòstic de casos amb necessitats socials complexes

Els 39 centres de Serveis Socials (CSS) i el Servei d’Atenció a la Dependència (SADEP) estan fent servir la SSM-CAT, una nova eina que unifica els criteris d’avaluació, d’anàlisi i de diagnòstic i facilita l’intercanvi d’informació i la derivació entre els diferents serveis i àrees municipals. Ja s’han realitzat amb aquesta aplicació 12.545 avaluacions de casos amb necessitats socials complexes.

06/12/2022 10:01 h

Ajuntament de Barcelona

Abans de la utilització de l’eina Self Sufficiency Matrix (SSM-CAT), els professionals de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona utilitzaven uns criteris conceptuals poc definits per a la diagnosi i per a la valoració de les persones usuàries. Ara l’aplicació permet:

  • Treballar amb criteris i llenguatges unificats per realitzar un diagnòstic.
  • Cribar i detectar casos amb necessitats socials complexes de manera més ràpida.
  • Millorar el seguiment i la interlocució amb les persones usuàries.
  • Intercanviar informació dels casos i millorar la coordinació entre els diferents equips.
  • Derivar els casos entre els diferents serveis i àrees bàsiques.
  • Prioritzar l’assignació de recursos públics.
  • Preveure nous recursos per donar resposta a necessitats eventuals.
  • Millorar la planificació i l’anàlisi per grups de necessitat.
  • Més equitat en la prestació del servei a tots els centres.

L’aplicació mesura l’autosuficiència d’una persona amb l’anàlisi de tretze aspectes categoritzats de la seva vida en un moment determinat i quatre aspectes més en els casos de  persones amb infants a càrrec. L’eina SSM-CAT, impulsada per la Generalitat de Catalunya, és l’aplicació compartida que utilitzaran els professionals de tots els serveis socials de Catalunya.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades