Obres en 145 centres educatius públics durant les vacances d’estiu

Durant l’any 2023 es duran a terme un total de 164 obres en 145 escoles i instituts amb l’objectiu d’avançar cap a l’equivalència de la xarxa de centres públics. Les obres d’ampliació i millora se centren principalment en el confort tèrmic, la transformació dels patis i la renovació de mobiliari. La majoria s’executen durant els mesos d’estiu per interferir com menys millor en l’horari lectiu.

01/09/2023 14:06 h

Ajuntament de Barcelona

Els nous projectes pedagògics o l’antiguitat dels edificis fan necessària una actualització dels edificis amb reformes, ampliacions i millores per tal de mantenir-los en les condicions tècniques i de confortabilitat òptimes.

La inversió total prevista és de prop de 66,7 milions d’euros, 41,5 dels quals els aporta el consistori, i la resta, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu: centres més eficients i confortables

Entre totes les actuacions, destaca la implantació del Pla estratègic de millora de sostenibilitat dels centres educatius de Barcelona, que té com a objectiu reformar els centres per fer-los espais confortables, amb les condicions òptimes per a l’aprenentatge, i millorar l’eficiència energètica, la generació de consum i d’energia verda i el confort tèrmic interior i exterior.

Es tracta d’actuacions com la instal·lació de plaques fotovoltaiques; la rehabilitació de façanes i cobertes, l’aïllament interior i les proteccions exteriors; la climatització d’espais; la renovació de pintura i revestiments, ja que el color i la incidència de la llum natural i artificial són un factor important en el procés d’aprenentatge, i reformes integrals o parcials de cuines o habilitació de menjadors.

Els patis són una part important de les actuacions de millora amb l’objectiu de convertir-los en àrees amb més diversitat de joc, obertes als barris i naturalitzades perquè esdevinguin refugis climàtics durant els mesos més calorosos.

També s’han realitzat intervencions per millorar l’accessibilitat als centres amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, l’adaptació de baranes i escales, l’habilitació de rampes i la reforma de lavabos i vestuaris.

D’altra banda, des del curs 2020-2021 es porta a terme la renovació del mobiliari de les aules de les escoles públiques de la ciutat. Ja s’ha fet el canvi de cadires i pupitres dels cursos I3, I4 i I5, i el proper curs es farà la renovació del mobiliari de primer d’ESO.

Grans rehabilitacions

Paral·lelament, es continua treballant en 34 grans actuacions i nous equipaments. Destaca la transformació de les antigues instal·lacions de l’Institut Joan Coromines, que allotjaran l’Institut Escola Arts. I a més de la nova seu de l’Institut de l’Esport de Barcelona, destaquen les obres d‘ampliació de l’Institut Escola El Til·ler, així com la redacció del projecte de l’Escola Can Maiol.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades