Resolt el concurs d’idees per dissenyar la Superilla Barcelona

Ja s’han escollit les vuit propostes guanyadores d’entre les 86 que es van presentar al concurs d’idees que donarà forma a la #SuperillaBarcelona, el nou model urbà que permetrà avançar cap a una ciutat més pròxima, saludable i humana. Per a les quatre places, s’han escollit els dissenys que més s’adeqüen a cada emplaçament, amb molta vegetació, zones per estar-s’hi i per jugar. Per als eixos verds, s’han triat les propostes que millor defineixen com ha de ser el carrer del segle XXI: amb protagonisme absolut per als vianants, accessibilitat universal i criteris de sostenibilitat. En la definició dels projectes finals hi participarà la ciutadania.

03/03/2021 12:30 h

Ajuntament de Barcelona

Els projectes guanyadors per a les places són:

 • A Consell de Cent amb Rocafort, “El parlament de les espècies”, de l’equip Estudi08014 – Arquitectura, ciutat, territori, SCPP: organització concèntrica de la plaça, amb vegetació al centre i panots al voltant. Amb paviments permeables, vegetació i ombra, el disseny fa disminuir la temperatura i la contaminació.
 • A Consell de Cent amb Comte Borrell, “L’illa de les illes”, presentat per la UTE Clara Solà-Morales, Albert Casas Álvarez i Frederic Villagrasa Álvarez: proposta visualment neta i flexible, amb l’objectiu que s’hi puguin dur a terme els usos que actualment ja li dona el veïnat. Al centre hi ha una zona per estar-s’hi amb setze arbres.
 • A Consell de Cent amb Enric Granados, “Jardín Illa”, de la UTE GPO Ingeniería y Arquitectura SLU i Land Lab, Laboratorio de Paisajes SL: proposta que estén el jardí de l’edifici del Seminari per ubicar-hi un jardí més gran, asimètric i naturalitzat. S’engloba en un gran espai verd, que anirà des dels jardins de la Universitat fins a la plaça de Letamendi.
 • A Consell de Cent amb Girona, “Superescocell”, proposta de la UTE Under Project Lab SCP i Bopba Arquitectura SLP: condicionada per l’estació del metro, concentra la part verda i permeable al costat de muntanya. En l’àrea amb menys natura s’hi ubiquen les zones d’estada i de joc.

I els eixos verds, com seran?

Pel que fa als eixos verds, el jurat ha escollit quatre propostes guanyadores, en què s’identifiquen els valors que ha d’incorporar el nou model de carrer. A partir d’ara els equips guanyadors redactaran conjuntament un document que definirà com seran els eixos verds sota aquestes premisses:

 • El protagonisme absolut serà per al vianant, i es garantiran recorreguts rectes i continus.
 • Només els vehicles privats amb destí al carrer podran circular-hi a 10 km/h.
 • Els carrers seran de plataforma única i garantiran l’accessibilitat universal.
 • Els paviments de contingut reciclat substituiran l’asfalt, i hi haurà una explosió de verd, sobretot als xamfrans i les places.
 • Als eixos verds s’hi fomentarà: la vida de barri, amb zones per estar-s’hi, trobar-se i jugar, i el comerç de proximitat, amb espais amables i zones per a la càrrega i descàrrega i per als residus.
 • El nou model de carrer serà sostenible: aprofitarà l’aigua de la pluja, incorporarà sistemes fotovoltaics perquè l’enllumenat sigui autosuficient i els materials usats reduiran les emissions que causen el canvi climàtic.

Les propostes guanyadores, els equips de les quals dissenyaran plegats el nou model de carrer sota aquestes premisses, són:

 • “Caminar des del centre”. Equip: UTE B67 Palomeras Arquitectes SLP i Cierto Estudio SCCLP
 • “De sòl a sol (invariants i variants)”. Equip: UTE Esteyco – Arquitectura, Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge i Nablabcn Studio
 • “Giraverd”. Equip: UTE González Cavia, Cabrera Arquitectura Urbanismo y Paisaje SL i Fabric Office SCCLP
 • “Galeries de vida”. Equip: UTE GPO Ingeniería y Arquitectura SLU, Agence Ter SARL i Ana Coello de Llobet SLP

Procés participatiu i calendari

El procés participatiu està obert a la ciutadania en tres fases:

 • Febrer-maig 2021: sessions sobre la definició del model d’eixos verds
 • Juny-octubre 2021: seguiment de la redacció dels projectes
 • Octubre-març 2023: tancament dels projectes i seguiment de les obres

El calendari inicial preveu que les obres acabin el primer trimestre de l’any 2023:

 • Febrer 2022: projectes executius finalitzats
 • Juny 2022: inici de les obres
 • Primer trimestre 2023: finalització de les obres

Què és la Superilla Barcelona i com s’implementarà?

La Superilla Barcelona és un nou model de ciutat que té l’objectiu de recuperar els carrers per a la ciutadania. S’aplicarà a tots els districtes però s’inicia a l’Eixample, el districte més dens i amb més contaminació ambiental i acústica, amb la transformació de quatre carrers en eixos verds i de quatre cruïlles en places de 2.000 metres quadrats.

En el futur el model s’estendrà a la resta de l’Eixample perquè un de cada tres carrers sigui un eix verd i cada veí i veïna tinguin una plaça i un eix verd a menys de 200 metres de casa. Les actuacions previstes són:

 • 21 eixos verds nous, un total de 6,6 ha més de verd i biodiversitat
 • 21 places noves a les cruïlles dels carrers, amb una superfície de 2.000 m2, un total de 3,9 ha, per al passeig, l’estada i el joc
 • 33,4 ha més per als vianants, una superfície total com la del parc de la Ciutadella

Totes les propostes guanyadores en profunditat a https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/content/resolucio-dels-concursos-d-idees-de-superilla-barcelona.

Notícies relacionades