El Pla Estratègic de TMB preveu arribar al 65% dels desplaçaments amb transport públic al 2025

El nou Pla Estratègic de TMB, que es preveu aprovar properament, proposa tot un seguit d'accions de foment del transport públic i millores vinculades amb la sostenibilitat, l'eficiència i accessibilitat per tal de convertir-se en referent mundial de mobilitat sostenible amb vocació de servei públic.

16/09/2021 17:24 h

Ecologia Urbana

El Consell Assessor de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està ultimant la darrera versió del nou Pla Estratègic de l’operador, que preveu que s’aprovi properament al Consell d’Administració.

El pla, amb horitzó 2025, preveu reunir el 65% dels desplaçaments que tenen lloc Barcelona al transport públic, enfront del vehicle privat motoritzat. 

En aquest sentit, el pla té entre els seus objectius arribar a 2,3 milions de viatges diaris en dia feiner a les xarxes bus i metro de TMB. Aquesta xifra suposa un increment del 10% respecte les xifres de l’any 2019, quan es va arribar al màxim històric de viatgers en transport públic.

El Pla Estratègic de TMB, que es projectarà sota la marca TMB2025, és fruit del treball realitzat durant els últims mesos, amb recull d’aportacions de diferents àmbits de participació: del Consell d’Administració, d’alcaldes metropolitans, administracions vinculades al transport, Consell Assessor, Comitès d’Empresa de Metro i Bus, equips tècnics i de direcció de TMB, etc.

En paral·lel s’han analitzat els models de diferents ciutats referents en mobilitat d’arreu d’Europa.

Nous serveis de mobilitat i més sostenibilitat

L’operador treballa per posar en marxa nous serveis com les bicicletes i els vehicles compartits  d’acord amb la seva aposta per la sostenibilitat i la vocació de servei públic.

De la mateixa manera, el seu objectiu és la reducció de 17.000 tones de CO2 l’any 2025, amb el descens del consum energètic en metro un 6%, mitjançant l’aplicació de tecnologies que permetin recuperar la pròpia energia generada pels trens. A més, un dels projectes contempla l’ús de l’energia elèctrica de la xarxa de metro per alimentar la càrrega dels autobusos aconseguint un estalvi en el cost.

Respecte al bus, el pla preveu una millora de l’eficiència de la xarxa de bus assolint un increment del 10% de la velocitat comercial en les principals línies i eixos, que donen cobertura al 85% de les persones usuàries. Per aquest motiu es volen implantar millores, com la prioritat semafòrica, la creació de més carrils bus, la millora de les vies…

La companyia incorporarà 508 autobusos d’energies netes dels quals 233 seran elèctrics i 46 d’hidrogen.

L’aposta per un transport públic més verd inclou també l’impuls i posada en servei d’una hidrogenera oberta a l’ús públic i la construcció d’una cotxera verda a Zona Franca per a 550 vehicles, digitalitzant la gestió i les operacions, l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables.

També es preveu un projecte pilot de bus d’última milla amb vehicle autònom al polígon industrial de la Zona Franca, i es projecta el servei del bus a demanda en 20 línies de proximitat que donaran servei a 50 barris,

Totes aquestes millores a les xarxes es preveu que arribin en el marc dels centenaris d’ambdues, la de bus al 2022 i la de metro al 2024.

Accessibilitat a la xarxa

El pla aposta per continuar amb la transformació de les estacions de metro, perquè el 100% d’elles siguin accessibles l’any 2024.

Pel que fa a metro, algunes de les accions més destacades són: la posada en servei del tram central de la línia L9, la incorporació de 96 nous trens per a ampliacions de xarxa, dues noves estacions a Badalona (L1), dues a Esplugues (L3) i tres a Barcelona (L4).

Tecnologia al servei de la ciutadania

En el nou Pla Estratègic, TMB contempla una mobilitat més personalitzada gràcies al desenvolupament complet de la T-mobilitat que incidirà en la millora de pagament amb els sistemes més actuals i una optimització de canals d’informació.

En l’àmbit tecnològic, el nou pla de TMB també comportarà una modernització i digitalització de les xarxes i serveis de metro i bus, millorant la videovigilància, la seguretat, els sistemes d’informació al client i el manteniment digital, entre altres.

Més informació.

Etiquetes associades a la notícia