El servei de canguratge Concilia s’amplia i arriba a set barris

La conciliació fora de l’horari escolar és complicada, sobretot per a les famílies sense xarxa de suport o sense recursos econòmics suficients. Perquè puguin treballar, formar-se o tenir un moment de respir, el servei de canguratge municipal Concilia s’amplia amb un centre més i es prorroga fins al 5 de juliol.

08/03/2021 11:05 h

Ajuntament de Barcelona

El nou espai de canguratge és al Bon Pastor, a l’Institut Escola El Til·ler, i se suma als sis que ja hi ha a la Verneda i la Pau, el Besòs i el Maresme, la Trinitat Vella, el Raval, la Marina i la Zona Nord.

Hi assisteixen infants de 4 a 12 anys, sobretot de famílies monoparentals o sense xarxa comunitària i també de víctimes de violència de gènere. El servei de cangur municipal és gratuït i funciona tots els dies de la setmana fora de l’horari escolar, durant la setmana a la tarda, i el cap de setmana, matí i tarda.

Cada centre té cura de vuit infants cada hora i ofereix temps de lleure de qualitat. Les activitats pedagògiques s’adapten a l’edat i es basen en valors com la coeducació, la participació, l’educació ambiental, la interculturalitat, l’educació emocional, l’art i la salut.

Amb l’obertura del nou punt d’atenció, els espais on actualment està en servei el projecte Concilia són els següents:

  • La Verneda i la Pau: Casal de Barri La Pau
  • El Besòs i el Maresme: Casal de Barri Besòs
  • El Bon Pastor: Institut Escola El Til·ler
  • La Trinitat Vella: Escola Ramon Berenguer III
  • El Raval: Espai Erasme Janer
  • La Marina: Sala Pepita Casanellas
  • La Zona Nord: Centre Cívic Zona Nord

Els espais funcionen amb inscripció prèvia amb 48 hores d’antelació al web http://concilia.incoop.cat, tot i que els equips del servei també tenen hores assignades per atendre les famílies que no tinguin la possibilitat de fer la inscripció en línia.

Des del setembre, el projecte Concilia ha ofert més de 2.800 serveis de cangur a prop de 400 infants. Gairebé la meitat de les famílies que han usat el servei eren monoparentals, i el motiu principal per usar-lo ha estat la feina. A més, 26 dels infants atesos presentaven necessitats educatives especials.

El Pla de barris 2021-2024, amb perspectiva de gènere

El projecte Concilia és una de les accions que desenvolupa el Pla de barris a les zones que més ho necessiten. El nou pla, que està en procés de definició, abordarà la feminització de la pobresa i les desigualtats de gènere, agreujades per la crisi de la covid-19. Entre les iniciatives plantejades es preveu apostar per la socialització de les cures, amb espais de trobada, suport mutu i acompanyament a les dones, fer treball educatiu i formació a joves i adolescents per garantir més equitat de gènere, crear programes que professionalitzin les cures i oferir acompanyament a les treballadores del sector per garantir-los drets laborals dignes.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades