Un PAM extraordinari per respondre a la pandèmia i rellançar la ciutat

La crisi sanitària provocada per la covid-19 ha obligat a aplicar mesures de xoc per fer front a l’emergència social i econòmica. Per aixecar la mirada i abordar els reptes de la ciutat dels propers anys, s’ha definit el Programa d’actuació municipal (PAM) 2020-2023, que es planteja com un full de ruta extraordinari que revisa i actualitza les prioritats formulades mesos enrere i centra tots els recursos disponibles a respondre a aquesta situació excepcional.

26/11/2020 21:37 h

Ajuntament de Barcelona

La crisi ha paralitzat l’activitat econòmica a la ciutat, ha trencat el dinamisme previst a principis d’any. S’han agreujat la crisi climàtica i la crisi habitacional i s’han posat al descobert fragilitats com la dependència excessiva del turisme, la dotació insuficient dels sistemes de salut i un model de provisió de cures sostingut per les dones en condicions laborals precaritzades o informals.

El PAM+ 2020-2023, validat avui per la Comissió de Govern, fa front a aquests reptes i també recull les oportunitats que s’obren gràcies a la resposta favorable de les administracions europees, estatals i catalanes, que situen Barcelona en una bona posició per afrontar canvis estructurals, de reactivació econòmica i de generació de llocs de treball estables i de qualitat.

S’hi han incorporat les 73 actuacions prioritàries per fer front a la crisi sorgides del Pacte per Barcelona, i les actuacions estratègiques es basen en l’assoliment dels disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Sis grans eixos d’actuació del PAM+

  • Recuperar l’economia i enfortir-la, diversificar-la i fer-la més resilient.
  • Reforçar l’atenció i els recursos per a la inclusió social dels col·lectius més vulnerables.
  • Accelerar la transició ecològica contra la crisi climàtica potenciant la mobilitat sostenible i segura i el canvi cap a un nou model energètic.
  • Enfortir la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva.
  • Fer una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió metropolitana, bàsicament mitjançant el Pla de barris.
  • Impulsar una ciutat oberta, amb una Administració digitalitzada, transparent, transversal i participativa.

Procés participatiu

Paral·lelament al tràmit d’exposició pública, i tal com estableix el Reglament de participació ciutadana, es va dur a terme el procés participatiu preceptiu, que també es va haver d’interrompre amb la declaració de l’estat d’alarma. Tot i això, 13.512 persones (7.137 dones i 5.880 homes) van prendre part de manera presencial en alguna de les 204 trobades organitzades o bé a través dels punts mòbils presencials instal·lats en 138 espais públics d’alta concurrència.

A més, la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona, Decidim Barcelona, va permetre a la ciutadania adherir-s’hi i incorporar-hi noves propostes fins al 22 de maig. Unes 40.000 persones s’hi van registrar i van fer 3.344 propostes ciutadanes, que es van recollir i estudiar tècnicament per valorar-ne l’adhesió al programa.

Calendari de tramitació i seguiment

La irrupció de la pandèmia va interrompre el procés ordinari d’elaboració i tramitació del PAM, que s’havia aprovat inicialment i estava en espera de l’aprovació definitiva durant l’any 2020.

El PAM+ 2020-2023 es portarà als consells de districte durant el mes de desembre i paral·lelament es trametrà alConsell de Ciutat i al Consell Econòmic i Social perquè emetin el dictamen preceptiu.

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del 17 de febrer de 2021 haurà de dictaminar sobre el text i, si té els suports suficients, s’aprovarà definitivament al Ple del Consell Municipal de febrer del 2021.

Etiquetes associades a la notícia