Joan Margarit

2010

Joan Margarit

2010-margarit.jpg

Joan Margarit 23 de Setembre de 2010 Estimats barcelonines i barcelonins. Autoritats que ens representeu, Jo sóc un poeta bilingüe. Escric els meus poemes en català, però no els tradueixo ni els faig traduir al castellà, sinó que les dues versions d'un mateix poema estan escrites gairebé alhora en les dues llengües. Però això no és la conseqüència d'una voluntat personal, sinó el resultat de les meves circumstàncies, semblants a les de moltes de les persones que com jo varen néixer de família catalana durant o en acabar la Guerra Civil. No és avui el moment d'entretenir-me en aquella Escuela Nacional de Niños on estava prohibit parlar en català, ni en aquells "habla en cristiano" que qualsevol et podia dir pel carrer si et sentia parlar en català. Però sí que vull recordar que la formació cultural de la infància i l'adolescència, és a dir, l'escola i l'Institut, vaig fer-la en castellà i que, per tant, aquesta era la meva llengua de cultura quan me'n vaig anar a viure a Tenerife al començament dels anys cinquanta.

2010-margarit.jpg