Projectes educatius

El projecte educatiu integrat neix de la voluntat d’establir vincles i cooperació amb els diferents agents educatius de la ciutat. L’objectiu és construir una ciutadania reflexiva  compromesa amb el seu patrimoni artístic, cultural i social, capaç d’apropiar-se de l’espai públic i fer-lo seu. En aquest context, el museu ha creat diferents projectes educatius pensats i construïts de forma conjunta amb diferents institucions educatives de la ciutat.