Interrogar Barcelona

EL PROGRAMA EDUCATIU DEL MUHBA

El MUHBA, museu-escola

Curs 2020-2021

El projecte educatiu del MUHBA que presentem a continuació fa camí cap a un model d’escola activa que permeti difuminar les barreres entre els sistemes educatiu i cultural i també crear noves pautes de relació més properes i significatives entre el museu i les escoles. És perseguint aquest objectiu que, des de fa uns anys, el servei educatiu del museu treballa en una sèrie de projectes que són fruit d’una col·laboració més directa i continuada amb les escoles.

En aquesta línia, i per tal de continuar donant respostes a les necessitats del present, aquest curs el MUHBA posa a disposició dels centres un seguit de recursos digitals per treballar els seus continguts a l’aula o a casa, i materialitza finalment el projecte de museu-escola convertint els espais del museu en aules on gaudir de l’aprenentatge d’una manera diferent.

D’altra banda, continuem ampliant el programa Interrogar Barcelona, que ofereix itineraris i visites guiades a partir de les diverses sales que el MUHBA té repartides per tota la ciutat. Una proposta educativa variada que té l’objectiu que els alumnes aprenguin a fer-se preguntes sobre la realitat urbana, i per a això els proporciona eines que els ajudin a saber interpretar la ciutat a partir de la seva història.

De les restes de Barcino a les fàbriques de la Barcelona industrial, passant pel call barceloní o per un refugi de la Guerra Civil, és precisament aquesta multiplicitat patrimonial allò que li dona al MUHBA un caràcter únic com a centre de coneixement i el converteix en un eco de la història de la ciutat, ric de significats tant en els àmbits urbanístic i arquitectònic com en l’artístic i el literari.

Consulteu aquí el Programa Educatiu del Curs 2020/2021.