La ciberaula és un espai per infants que ofereix un entorn educatiu per compaginar activitats de lleure amb les tasques pròpies d’un escolar fora de l’horari de la escola. Aquest projecte esta coordinat per dues treballadores , persones voluntàries i en pràctiques.

Ciberaula