La filosofía del Casal es basa en promoure la integració i la participació activa a partir del voluntariat. Es treballa a partir del voluntariat ja que és contempla com una eina que genera subjectes actius alhora que es promou la seva integració, ja que treballem a partir de les seves potencialitats i se li dona una funció social.

La nostra visió del voluntariat

Partint del fet que el Casal de Barri està gestionat per  un seguit d’entitats formades per persones voluntàries, les activitats que duu a terme el voluntariat són la raó de ser, la base i el motor de funcionament de l’entitat.

La filosofia del Casal es basa en promoure la integració i la participació activa a partir del voluntariat. Es contempla el voluntariat com a una eina que genera subjectes actius, alhora que promou la seva integració,ja que  treballa a partir  de les seves potencialitats i se li dóna una  funció social.

Des de l’entitat s’entén a les persones com a subjectes únics amb el seu perfil, necessitats i interessos propis. És per aquest motiu que s’intenta acompanyar a la persona en el  seu recorregut dins del casal tot detectant aquells interessos i necessitats, per tal de poder oferir activitats i recursos.

Ofertes de voluntariat:

Si estas interessat/da en participar d’un dels voluntariats que oferim a continuació pots enviar un e-mail a voluntariatlacosanostra@gmail.com , trucar al 934201843 o enviar un whatsapp al 693237763

Voluntariat