La missió del casal de  La Cosa Nostra és treballar a partir de les diferents entitats, i per tant, diferents mirades, posicions i pensaments per millorar la situació actual del barri i de les persones que hi conviuen, creant conjuntament un teixit associatiu més fort i treballant per a la creació d’espais per poder desenvolupar diverses activitats culturals.

I pel que fa la visió, l’entitat vol ser un motor de canvi dins de la comunitat, on la integració i la participació de tothom siguin bàsic a l’hora de construir aquest nou camí. Es caracteritza per perseguir, entre totes, aquesta finalitat de millorar l’entorn que els envolta, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri de Can Peguera. D’aquesta manera crear noves oportunitats, nous espais i construir ponts de relacions per tal que tota la població del barri es senti més cohesionada.

La Cosa Nostra treballa  a partir dels principis d’integració i la inclusió mitjançant participació de tothom, independentment de la seva condició.