Espai de socialització de noies que permet abordar diferents problemàtiques pròpies del procés evolutiu de l’adolescència.