Els orígens de La Cosa Nostra es remunten al 1997, quan el menjador de l’escola “Ramiro de Maeztu” (que estava tancada des de 1996 i que data dels temps de la república, llavors amb el nom de “Hermenegildo Giner de los Ríos”) va començar a ser utilitzat de manera esporàdica per dues entitats, Can Ensenya i Associació Juvenil Tronada i de manera puntual per l’AV de Can Peguera.

A partir de 1999 es rehabiliten el que eren les aules de l’escola i dues noves entitats passen a formar part del dia a dia de l’Hermenegildo Giner de los Ríos: AFEM Pi i Molist i el Centre de Dia Pi i Molist. També per aquestes dates es produeix l’entrada al menjador del grup de teatre PVC.

És a partir d’aquest moment que l’AV de Can Peguera, que des de sempre havia reivindicat la necessitat de donar un ús social a l’antiga escola, va proposar iniciar un procés per tal d’aconseguir-ho.

A partir de llavors, totes aquestes entitats es van anar reunint entre elles i d’aquestes reunions se’n va concloure la necessitat de crear una entitat que fos capaç d’aglutinar totes les entitats interessades en donar vida a l’antic menjador. Una entitat de segon ordre, LA COSA NOSTRA, que proposava un nexe comú: la integració i participació de tothom, independentment de la seva condició.

Fotografia antiga