Home / CASAL DE BARRI VERDUN

Miss

El Casal de barri Verdun, és un equipament públic de proximitat del districte de Nou Barris, creat per dinamitzar l'entorn sociocultural del barri de Verdun de Barcelona, i donar resposta a les necessitats i inquietuds del veïnat, amb la finalitat de millorar el benestar de les persones.

L'espai es troba obert a la participació de les entitats i dels veïns i veïnes en el disseny i programació d'activitats i tallers, amb l'objectiu de promoure la cohesió i la inclusió social, acollint a qualsevol persona que visqui al barri i vulgui ser partícip de la vida comunitària.

El Casal de barri Verdun,  vertebra els seus objectius a partir del treball en xarxa amb altres equipaments, entitats i col·lectius de l'entorn, com una eina essencial en el desenvolupament comunitari en els assoliments d'objectius comuns que beneficiïn al veïnat.

 

 

Vis

Establir el Casal de barri Verdun com un equipament de proximitat de referència al barri on es doni resposta a les necessitats del veïnat, i es doni suport en aquelles iniciatives i projectes que dinamitzin l'entorn més immediat.

 

 

 

Segueix-nos a les xarxes

Casal de barri Verdun

Verdun | Adreça: c/ de Luz Casanova, 4-6 | Tlf: 933547904